Skip to the main content
Implementatiehandboek

Zorgaanbieders

Welkom op de startpagina ‘Implementatiehandboek zorgaanbieders’. Deze pagina is voor zorgaanbieders en projectleiders van sectoren die deelnemen aan de Kickstart Medicatieoverdracht.

Het gehele programma Medicatieoverdracht omvat 10 stappen (zie afbeelding) die de komende jaren geïmplementeerd worden. In de Kickstart Medicatieoverdracht worden de volgende stappen geïmplementeerd:

  • 0 (voorbereiding)
  • 3 (voorschrijven)
  • 4 (verificatie en gebruiken)
  • 5 (verstrekken)
  • 6 (toedienen)

Doel en opbouw

In dit implementatiehandboek vind je per stap informatie die nuttig en nodig is om de stap te implementeren in het zorgproces. Ook is er aanvullende informatie te vinden over migratie- en hybride situatie, opname & ontslag en het juridisch kader.

Per stap wordt eerst het resultaat weergegeven. Vervolgens staat voor de gehele zorgketen en per rol in de keten (voorschrijver, verstrekker en toediener) omschreven wat de stap oplevert, wat ervoor gedaan moet worden en hoe deze stap in gebruik genomen kan worden. Een samenvatting hiervan vind je in de factsheet – Zorgaanbieder: Wat kan ik verwachten van Medicatieoverdracht.

Daarna volgen de deelprocessen van de stap en de uitwerking hiervan. Daarbij ligt de focus op de zorgprocesafspraken die de tien sectoren onderling hebben gemaakt.

Projectleiders van sectoren en zorgaanbieders kunnen met behulp van dit implementatiehandboek komen tot een aanpak voor implementatie. Per sector/zorgaanbieder wordt een vertaling gemaakt met hulpmiddelen die door de betreffende zorgverleners gebruikt kunnen worden.

Dit implementatiehandboek kan niet los gezien worden van de ‘Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de informatiestandaard Medicatieproces. Bij implementatie moet ook zeker kennisgenomen worden van deze documenten. In de contextschets wordt uiteengezet welke plek dit implementatiehandboek heeft binnen het programma Medicatieoverdracht en hoe het in verhouding staat tot overige documentatie.

Implementatie per stap

Tijdens de Kickstart worden achtereenvolgens de stappen 0 (voorbereiding), 3 (voorschrijven), 4 (verificatie en gebruiken), 5 (verstrekken) en 6 (toedienen) geïmplementeerd en beproefd.

Onderstaand is per stap het resultaat na implementatie te zien en kan doorgeklikt worden naar een uitwerking van die stap en bijbehorende deelprocessen.

Vragen of meer weten?

Contact

Het programmabureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via 070 - 317 34 70.
Of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

Ga naar boven

Volg ons