Skip to the main content
Met medicatieoverdracht dragen wij bij aan veilige zorg

Dat lukt alleen samen

Medicatieoverdracht in de keten

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk om onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen te voorkomen. Geen faxen en overgetypte gegevens meer. Het moet in één keer goed, eenduidig en veilig. Daarom werken alle zorgsectoren vertegenwoordigd door 24 koepelorganisaties samen met softwareleveranciers aan het elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens binnen de hele keten. Voor deze uitwisseling betekent dit de implementatie van de informatiestandaarden Medicatieproces, Labwaarden (Lab2zorg) en Contra-indicaties en Overgevoeligheden (CiO, voorheen ICA).
Lees meer over het programma Medicatieoverdracht.

In 6 stappen naar implementatie bij de klant

Het programma begeleidt softwareleveranciers in zes stappen van aanmelding bij het Validatieloket tot de eerste ingebruikname(s) bij klanten. Aan het einde van deze stappen heeft de softwareleverancier met minimale inspanning en maximaal resultaat aangetoond dat de informatiestandaard goed is ingebouwd én medicatiegegevens correct uitgewisseld kunnen worden.

STAP 1

Aanmelding

Softwareleveranciers die klaar zijn om de informatiestandaarden in te bouwen in hun software kunnen zich aanmelden bij het Validatieloket voor ondersteuning bij het inbouwen en uitwisselen met behulp van de standaard. Dat kan via het aanmeldformulier. Na het invullen van dit formulier wordt er binnen enkele dagen contact opgenomen voor het plannen van het intakegesprek.

 

STAP 2

Intake

Bij het intakegesprek bespreken we het programma en op hoofdlijnen de stappen die een leverancier moet nemen. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de begeleiding. Hierbij zijn vanuit de leverancier de productmanager, een analist en eventueel ook een ontwikkelaar uitgenodigd.

Ook plannen we in deze fase een startbouwgesprek met de ontwikkelaars, product owners, en testers. Ter voorbereiding op dit gesprek moet minimaal het functioneel ontwerp doorgenomen zijn. Na een startbouwgesprek is er inzicht in de aanpassingen die gedaan moeten worden in het systeem. Indien nodig, zijn meerdere startbouwgesprekken mogelijk.

De intakefase duurt ongeveer zes weken vanaf de aanmelding. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid en de voorbereidingen op het aanpassen van de software.

 

STAP 3

Begeleiding en (door)ontwikkeling

Tijdens deze stap bouw je als softwareleverancier de informatiestandaarden in. Vanuit het Validatieloket is er begeleiding in de vorm van trainingen of vaste contactmomenten. De doorlooptijd in deze fase verschilt per leverancier.

 

STAP 4

Testen

Binnen de stap testen ben je als softwareleverancier zelf aan de slag met testen ter voorbereiding op het validatiemoment. Je kunt in deze fase tests doen op inhoud van de standaarden/berichten via ART-Decor. Daarnaast kan er tegen simulatoren worden getest op de LSP-omgeving. Ook kan er een ketentest gedaan worden met andere leveranciers. De doorlooptijd in deze fase verschilt per leverancier. Afhankelijk van diverse factoren kun je deze fase binnen enkele weken tot maanden afronden.

Ben je klaar met testen? Dan kun je door naar de stap validatie.

Tip: twijfel je of je klaar bent voor het validatiemoment? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier met het Validatieloket voor advies.

 

STAP 5

Valideren

Tijdens de stap validatie wordt de software getoetst op de inhoud van de standaard en het aansluiten op de infrastructuur. Het validatiemoment duurt doorgaans 1 dag. Je ontvangt binnen twee weken terugkoppeling. Na een succesvolle validatie kan de standaard geïmplementeerd worden bij de zorgaanbieders. Als er bij de validatie nog verbeterpunten naar voren komen dan ga je terug naar de stap ‘bouwen en begeleiding’ voor het aanpassen van de software. De doorlooptijd binnen deze stap is doorgaans 1 maand.

 

STAP 6

Implementeren bij zorgaanbieders

Bij de stap implementatie gaan de zorgaanbieders de aangepaste software met de nieuwe informatiestandaarden implementeren en testen. Voor het testen moeten zorgaanbieders zich aanmelden bij het Validatieloket. Dit aanmeldformulier komt in de loop van 2021 hier op de website.

VALIDATIEPROCES MEDICATIEOVERDRACHT

Aanmelden softwareleverancier

Wat levert werken met de informatiestandaarden op?

Uitbreiding van het digitaal receptenverkeer

Naast verstrekkingen komen ook stop- of wijzigingsberichten beschikbaar voor andere zorgverleners.

Actueel en compleet medicatieoverzicht

Op ieder moment kan zowel een patiënt als zorgverlener een digitaal en compleet actueel medicatieoverzicht opvragen en inzien. Dit scheelt veel administratieve handelingen.

Digitale toedienlijst

Een toedienlijst komt digitaal beschikbaar en informatie over toegediende medicatie en gebruik is uitwisselbaar.

Samen bijdragen aan veilige zorg

Medicatie-incidenten

50% vermijdbaar

Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft daarvan is vermijdbaar!

Efficiënte overdracht

tijd voor zorg

Complete, goede elektronische overdracht van medicatiegegevens vervangt tijdrovende administratie. Het geeft meer ruimte voor goede zorg.

Veilige zorg

dat doen we samen

10 Zorgsectoren met daarin 16.000 zorgorganisaties maken afspraken over medicatiegegevens uitwisselen binnen het hele netwerk rondom een patiënt.

Meer over medicatieoverdracht

Vragen of meer weten?

Contact

Het programmabureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via 070 - 317 34 70.
Of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

  • * Verplichte velden
Ga naar boven

Volg ons