Skip to the main content
Met medicatieoverdracht dragen wij bij aan veilige zorg

Dat lukt alleen samen

Medicatieoverdracht in de keten

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk om onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen te voorkomen. Geen faxen en overgetypte gegevens meer. Het moet in één keer goed, eenduidig en veilig. Daarom werken alle zorgsectoren vertegenwoordigd door 24 koepelorganisaties samen met softwareleveranciers aan het elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens binnen de hele keten. Voor deze uitwisseling betekent dit de implementatie van de informatiestandaarden Medicatieproces, Labwaarden (Lab2zorg) en Contra-indicaties en Overgevoeligheden (CiO, voorheen ICA).
Lees meer over het programma Medicatieoverdracht.

In 6 stappen naar implementatie bij de klant

Om met een minimale inspanning maximaal resultaat in het certificeringsproces te halen, begeleidt het programma Medicatieoverdracht softwareleveranciers in zes stappen van eerst aanmelding bij het programma tot de eerste ingebruikname(s) bij klanten.

Dit zijn de stappen:

 

In 6 stappen naar implementatie bij de klant

Wat levert werken met de informatiestandaarden op?

  • Uitbreiding van het digitaal receptenverkeer

Naast verstrekkingen komen ook stop- of wijzigingsberichten beschikbaar voor andere zorgverleners.

 

  • Actueel en compleet medicatieoverzicht

Op ieder moment kan zowel een patiënt als zorgverlener een digitaal en compleet actueel medicatieoverzicht opvragen en inzien. Dit scheelt veel administratieve handelingen.

 

  • Digitale toedienlijst

Een toedienlijst komt digitaal beschikbaar en informatie over toegediende medicatie en gebruik is uitwisselbaar.

VALIDATIEPROCES MEDICATIEOVERDRACHT

Aanmelden softwareleverancier

Samen bijdragen aan veilige zorg

Medicatie-incidenten

50% vermijdbaar

Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft daarvan is vermijdbaar!

Efficiënte overdracht

tijd voor zorg

Complete, goede elektronische overdracht van medicatiegegevens vervangt tijdrovende administratie. Het geeft meer ruimte voor goede zorg.

Veilige zorg

dat doen we samen

10 Zorgsectoren met daarin 16.000 zorgorganisaties maken afspraken over medicatiegegevens uitwisselen binnen het hele netwerk rondom een patiënt.

Meer over medicatieoverdracht

Vragen of meer weten?

Contact

Voor vragen en meer informatie is het programmabureau bereikbaar via het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

  • * Verplichte velden
Ga naar boven

Volg ons