Skip to the main content
Privacyverklaring

1. Algemeen

Het programma Medicatieoverdracht (“het Programma” en/of “Wij”) verzamelt op de website www.samenvoormedicatieoverdracht.nl (de Website) persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring is van toepassing op bezoekers van onze website en indien u contact opneemt met ons.

In deze verklaring geven we aan, om welke gegevens het gaat, voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken en de rechten die u hebt in het kader van deze gegevensverwerking.
Het Programma wordt gefaciliteerd en gecoördineerd door het programmabureau Medicatieoverdracht van Nictiz. Het programmabureau Medicatieoverdracht is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website. Hier vindt u de contactdetails:

Nictiz, programmabureau Medicatieoverdracht
Oude middenweg 55, 2491 AC Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 317 3450

Het secretariaat voor het Programma kunt u bereiken via medicatieoverdracht@nictiz.nl en telefoonnummer +31 (0)70 317 3450. U kunt via het secretariaat contact opnemen voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website.

2. De verwerking van uw persoonsgegevens

Nieuwsbrief
Op de Website kunt u een contactformulier invullen, om in te schrijven op de nieuwsbrief van het Programma. Voor het kunnen ontvangen van de nieuwsbrief dient u uw e-mailadres, voorletters en achternaam en aandachtsgebied (werkveld) aan ons te verstrekken. Deze informatie wordt via het contactformulier verstrekt aan de communicatieverantwoordelijke persoon van het Programma.

U kunt zich ook elk moment uitschrijven via e-mail of via de “unsubscribe” knop onderaan de nieuwsbrief. Uiterlijk een maand na uw uitschrijven zullen wij uw gegevens verwijderd hebben.
Wij bewaren uw gegevens net zolang u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief.

Informatie en contact
Indien u informatie van ons wenst te ontvangen, en/of u wenst dat wij contact met u opnemen dan kunt u het contactformulier op de Website invullen. In het contactformulier verwerken wij de volgende gegevens: organisatienaam, aandachtsgebied, e-mailadres, voor- en achternaam en telefoonnummer.

De gegevens die u verstrekt in het contacformulier worden ontvangen door het secretariaat van het Programma: medicatieoverdracht@nictiz.nl. De door u verstrekte contactgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om uw vraag afdoende te beantwoorden. Daarna worden ze verwijderd.

Alleen e-mail
Als u contact met ons opneemt via de Website, dan zijn e-mails die u van ons ontvangt altijd te herkennen aan ‘no reply’ en/of zijn afkomstig van het e-mailadres medicatieoverdracht@nictiz.nl.

3. Verwerkers en verwerking alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

Uw gegevens worden niet aan andere partijen beschikbaar gesteld. Wanneer wij voor de uitvoering van het Programma gebruik dienen te maken van (sub-)verwerkers, dan worden met deze leveranciers bindende schriftelijke afspraken gemaakt die voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming. De (sub)verwerkers die mogelijk persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken, zijn allemaal gevestigd binnen de EER. Uw persoonsgegevens worden dus niet buiten de EER verwerkt.

4. Cookiebeleid

Wij gebruiken noodzakelijke en functionele cookies op de Website en Youtube-gerelateerde cookies. Wij laten Youtube content op de Website zien en verwijzen naar het Programma Youtube kanaal. Wilt u meer informatie over cookies dan kunt u de websites Consuwijzer.nl en Veiliginternetten.nl bezoeken. Hier leest u ook hoe u via de instellingen van uw browser alle cookies (voor alle websites) kunt uitschakelen.

5. Hyperlinks naar andere websites

De website samenvoormedicatieoverdracht.nl kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Door op de link te klikken, verlaat u de website samenvoormedicatieoverdracht.nl.
Wij hebben geen zeggenschap over andere websites en zijn ook niet aansprakelijk voor de werking, inhoud en/of diensten en/of websites van derden.

6. Beveiliging

De website samenvoormedicatieoverdracht.nl is een beveiligde website. U herkent dit in de browser aan de extensie “https” en een gesloten slotje.

7. Verwijdering, aanvulling, correctie, inzage van uw gegevens

U heeft ter bescherming van uw persoonsgegevens verschillende wettelijke rechten met betrekking tot deze gegevens. Om hierover met ons te spreken, vragen wij u contact met ons op te nemen via medicatieoverdracht@nictiz.nl of tel +31 (0)70 317 3450. We zullen ons best doen om zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren.

– Intrekken toestemming
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u het recht op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken.
– Inzage
U heeft op elk moment het recht ons te vragen welke informatie wij over u bewaren en u kunt ons vragen deze informatie aan te passen of bij te werken.

– Verwijdering
In bepaalde gevallen heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

– Overdraagbaarheid van gegevens
Indien u dat wenst, heeft u het recht om de data van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. We zullen u hierbij assisteren, ofwel door de gegevens indien u dit vraagt direct aan u over te dragen, ofwel u te voorzien van een kopie in veelgebruikt machinaal leesbaar formaat.

– Bezwaar
Indien we uw gegevens verwerken omdat wij dit noodzakelijk achten op grond van voor ons gerechtvaardigde belangen, zonder dat er sprake is van toestemming of een overeenkomst, en u het hier niet mee eens bent, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Wij zullen dan binnen 30 dagen op uw bezwaar reageren.

8. Klachten, vragen en verbetersuggesties

Wilt u rechten uitoefenen zoals opgenomen onder punt 6, of heeft u klachten, vragen of verbetersuggesties inzake de gegevensverwerking door ons voor het Programma, of heeft u een vermoeden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens op de website? Laat het ons weten via e-mail.

Uiteraard helpen wij u graag verder indien u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De informatie kunt u op bijgaande website vinden.

Aanpassen Privacy Verklaring
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Zodra het versienummer wijzigt, is er sprake van een nieuwe privacyerklaring.

Versie 1.0 Februari 2021

Ga naar boven

Volg ons