Skip to the main content
Het programmabureau

Medicatieoverdracht

In het programma Medicatieoverdracht werkt de zorgsector samen met softwareleveranciers aan het overdragen van medicatiegegevens in het netwerk van de patiënt. De projectleiders van de sectoren en softwareleveranciers werken intensief samen met het landelijk programmateam. Voor de implementatie van de richtlijn en bijbehorende informatiestandaarden werkt iedere sector met een eigen sectorplan. Hierin staat hoe de sector het zorginhoudelijke deel van de richtlijn implementeert en hoe zij de informatiestandaarden Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden uitwerken, in software laten inbouwen, testen en in gebruik nemen.

Programmateam

Nictiz voert het programmamanagement van het programma Medicatieoverdracht. Het landelijk programmateam coördineert alle boven- en cross-sectorale activiteiten, brengt expertise in en geeft implementatieondersteuning vanuit een aantal ondersteuningslijnen. In het programmateam werken Nictiz en VZVZ nauw samen. Ook binnen het ministerie van VWS is een programmateam Medicatieoverdracht. Dit team richt zich op de totstandkoming van randvoorwaardelijke zaken van het programma, zoals de Business Impact Analyse (BIA), Maatschappelijke Kosten en Maten Analyse (MKBA) en mogelijkheden voor subsidies.

Contact

Programmabureau Medicatieoverdracht

Voor vragen en meer informatie, neem contact op met het Contactpunt.

ZORGSECTOREN

Vanuit de zorg nemen diverse sectoren deel. In veel daarvan zijn verplegenden en verzorgenden zichtbaar. Elke sector toont eigen voorbeelden, samenwerkingen en voortgang.

Vragen of meer weten?

Contact

Voor vragen en meer informatie is het programmabureau bereikbaar via het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

Ga naar boven

Volg ons