Skip to the main content
Stap 5

Verstrekken

Het programma Medicatieoverdracht werkt in 10 stappen aan implementatie van de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de bijbehorende informatiestandaarden. Tijdens de Kickstart worden stap 0 en stap 3 tot en met 6 van het 10-stappenplan gefaseerd geïmplementeerd. Na het voltooien van stap 0 Voorbereiding en stap 3 t/m 6 van het 10-stappenplan gefaseerd geïmplementeerd. Deze pagina biedt je  inzicht in stap 5: Verstrekken. De stap Verstrekken bestaat uit meerdere processtappen met bijbehorende afspraken (besluiten kernteams), welke op deze pagina verder zullen worden toegelicht.  

Resultaat na implementatie

De apotheker kan op basis van een medicatieafspraak en/of verstrekkingsverzoek een toedieningsafspraak en/of medicatieverstrekking maken. Deze gegevens zijn beschikbaar voor alle zorgverleners en de patiënt. Vanaf deze stap zijn het medicatieoverzicht en medicatiebewaking mede gebaseerd op toedieningsafspraken en indien gewenst is er inzicht in de medicatieverstrekkingen.

Hoe neem je stap 5 Verstrekken in gebruik?

Deze pagina is gericht op de zorgprocesafspraken die gemaakt zijn voor stap 5 Verstrekken. Er kunnen per sector aanvullende uitwerkingen zijn voor de implementatie van stap 5 Verstrekken. In de contextschets worden de algemene acties benoemd om te komen tot een goede implementatie.

Deze pagina is nog in ontwikkeling. De verwachte opleverdatum is december 2022.

Vragen of meer weten?

Contact

Het programmabureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via 070 - 317 34 70.
Of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

  • * Verplichte velden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ga naar boven

Volg ons