Kennissessie | Wat gaat er veranderen in de werkprocessen van zorgverleners door het programma Medicatieoverdracht?

In dit webinar bespreken we op hoofdlijnen hoe afspraken over medicatieoverdracht de werkprocessen in de zorg gaan veranderen. We doen dit aan de hand van een paar ‘use cases’. Ook leggen we uit waarom deze afspraken zijn gemaakt en hoe deze tot stand zijn gekomen.