Startbijeenkomst ontwikkeling NEN-norm medicatiegegevens

NEN start dit najaar met de ontwikkeling van NEN 7542 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’. NEN nodigt betrokken partijen uit om deel te nemen aan deze ontwikkeling. Het traject start op 31 oktober 2022 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting in het voorjaar van 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot 25 oktober.