MeetUp IB zorg

Onder deze rubriek staan bijeenkomsten die zowel door het programmabureau Medicatieoverdracht worden georganiseerd, als door derden.