Kennissessie | NEN7503

In een half uur nemen wij je mee in NEN-norm 7503 over de digitale verwerking en uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners met betrekking tot het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie.