Skip to the main content
medicatieoverdracht

Het 10-stappenplan

Verbeterde medicatieoverdracht kan onnodige medicatie-incidenten en ziekenhuisopnamen en daarmee onnodig leed voorkomen. Daarvoor is een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens nodig; een overzicht voor zorgverleners én patiënten. De richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ legt de basis voor betere medicatieoverdracht. De informatiestandaarden Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden ondersteunen de richtlijn. Zij maken de digitale uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk.

De komende jaren wordt in 10 stappen toegewerkt naar een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens. Op basis van dat overzicht kan medicatieverificatie plaatsvinden en risico-inschatting. De volgorde van deze 10 stappen is bepaald op basis van de startsituatie, de samenhang tussen de stappen en de impact.

Klik hier voor een uitvergroting van onderstaand stappenplan.

 

STAP 0

Voorbereiding

Resultaat: Sectoren, regio’s, zorgaanbieders, zorgverleners en leveranciers zijn klaar om de digitale uitwisseling vanaf stap 3 in gebruik te nemen en de ict-systemen zijn voorbereid op de realisatie van de volgende stappen. Voorafgaand aan de brede uitrol wordt elke stap getest en beproefd in een eerste livegang.

 

STAP 1

Patiënt, cliënt & netwerk

Resultaat: Wat de richtlijn betekent voor de patiënt is bekend (specifiek wat betreft kwetsbare doelgroepen). Zorgverleners zijn in staat om kwetsbare patiënten, ter zake wilsonbekwamen en wettelijke vertegenwoordigers te herkennen en weten wat zij extra moeten doen om tot goede communicatie met hen te komen. Juridisch getoetste materialen voor patiënttoestemming zijn beschikbaar.

 

STAP 2

Transitiefase

Resultaat:  Voor de uitwisseling van de basisset medicatiegegevens en de aanvullende set is digitale overdracht noodzakelijk. Pragmatische afspraken zijn gemaakt om overdrachtseisen zo nodig handmatig in te vullen, zolang digitale overdracht nog niet optimaal is.
Factsheet: Stap 2 Transitiefase: verantwoordelijkheden uit de richtlijn bij overdracht van medicatiegegevens.

 

STAP 3

Voorschrijven

Resultaat: De voorschrijver zorgt voor de medicatieafspraak richting de apotheker met of zonder verstrekkingsverzoek. De medicatieafspraak bevat mogelijk ook de reden van voorschrijven en indien relevant bevat het voorschrift informatie over nierfunctie, lengte en gewicht. Informatie over voorschrijven, inclusief stoppen en wijzigen van medicatie, is beschikbaar voor zorgverleners en patiënt. Vanaf deze stap zijn medicatieoverzicht en medicatiebewaking gebaseerd op medicatieafspraak en logistieke verstrekkingen.

 

STAP 4

Verificatie en gebruiken

Resultaat: Zorgverleners maken een risico-inschatting of de medicatiegegevens gecontroleerd moeten worden. Deze medicatieverificatie wordt vastgelegd met medicatiegebruik. Medicatiegebruik maakt inzichtelijk hoe de patiënt de medicatie gebruikt in relatie tot de gemaakte afspraak. Ook kan de zorgverlener zelfzorgmedicatie en/of medicatie uit het buitenland vastleggen als medicatiegebruik. Vanaf deze stap zijn medicatieoverzicht en medicatiebewaking mede gebaseerd op medicatiegebruik.

 

STAP 5

Verstrekken

Resultaat: De apotheker kan op basis van een medicatieafspraak en/of verstrekkingsverzoek een toedieningsafspraak en/of medicatieverstrekking maken. Deze gegevens zijn beschikbaar voor alle zorgverleners en de patiënt. Vanaf deze stap zijn het medicatieoverzicht en medicatiebewaking mede gebaseerd op toedieningsafspraken en indien gewenst is er inzicht in de medicatieverstrekkingen.

 

STAP 6

Toedienen

Resultaat: Toedieners beschikken over digitale toedienlijsten. Voor toedieners zijn direct beschikbaar: wijzigingen in medicatie, ook die zonder medicatieverstrekking, en informatie van de trombosedienst. De toediener registreert toegediende medicatie of de afwijking en stelt de informatie beschikbaar voor zorgverleners en patiënt.

 

STAP 7

Laboratoriumwaarden

Resultaat: Apothekers en andere zorgverleners hebben toegang tot labwaarden die van belang zijn voor medicatieveiligheid. Labwaarden wegen mee in de medicatiebewaking om de juiste dosering te bepalen en de klinische relevantie van wisselwerkingen.

 

STAP 8

Contra-indicaties en overgevoeligheden

Resultaat: Zorgverleners wisselen informatie uit over actuele contra-indicaties, overgevoeligheden inclusief aard, ernst, beleid en ernstige bijwerkingen. Zij hebben methodes om deze informatie actueel te houden. Contra-indicaties en overgevoeligheden wegen mee in de medicatiebewaking om zorgverleners te helpen bij het maken van een behandelkeuze.

 

STAP 9

Patiëntkenmerken

Resultaat: Patiëntkenmerken zijn gedefinieerd en worden meegenomen, zowel voor de behandeling als voor medicatiebewaking.

 

STAP 10

Meetinstrument ZiN

Resultaat: Een meetinstrument (op basis van criteria die het Zorginstituut Nederland stelt) is ontwikkeld voor de fase waarin de richtlijn Medicatieoverdracht is geïmplementeerd.

ZORGSECTOREN

Vanuit de zorg nemen diverse sectoren deel. In veel daarvan zijn verplegenden en verzorgenden zichtbaar. Elke sector toont eigen voorbeelden, samenwerkingen en voortgang.

Vragen of meer weten?

Contact

Het programmabureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via 070 - 317 34 70.
Of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

Ga naar boven

Volg ons