Skip to the main content

Migratie en hybride situatie

Zorgaanbieders|Kickstart

De komende jaren implementeren we de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de informatiestandaard Medicatieproces 9 zorgbreed via het implementatieprogramma Medicatieoverdracht. In de doorontwikkeling volgen ook de informatiestandaarden Labwaarden ten behoeve van medicatie en CiO (Contra-indicaties en overgevoeligheden).

↵ Ga naar de startpagina Implementatiehandboek zorgaanbieders


Transitiefase

Aangezien niet alle systemen tegelijkertijd de informatiestandaard Medicatieproces 9 implementeren, is er sprake van een transitiefase. Deze fase begint bij de migratie van het eerste systeem en eindigt wanneer alle systemen zijn overgestapt op Medicatieproces 9. Lees hier meer over migratie.

Systemen die tijdens de transitiefase overgaan naar Medicatieproces 9 hebben te maken met een hybride situatie: de gemigreerde systemen moeten zowel Medicatieproces 9 als oudere berichtenstromen (Medicatieproces 6.12 en/of EDIFACT) ondersteunen. Lees hier meer over de hybride situatie.

Op dit moment stelt het programma Medicatieoverdracht in samenwerking met de leveranciers en zorgaanbieders uitgangspunten op en maakt implementatieafspraken. Zodra deze gereed zijn, worden de zorgprocesafspraken gepubliceerd op deze pagina. De uitgangspunten en implementatieafspraken worden getest en beproefd door zorgaanbieders tijdens de Kickstart. Dit kan leiden tot aanvullende zorgprocesafspraken. 

Ga naar boven

Volg ons