Skip to the main content
Medicatieoverdracht in de keten

Implementatie medicatieoverdracht in twee regio’s

De nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9 en de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ worden momenteel geïmplementeerd. Hiermee is de landelijke uitrol van medicatieoverdracht in de keten van start gegaan.

Elektronische gegevens beter uitwisselen waardoor wél een actueel en volledig medicatieoverzicht beschikbaar is. Dat is van belang voor heel de zorgketen. De medicatieveiligheid verbetert en het bespaart zorgverleners veel tijd als de hele zorgketen op deze manier werkt.

Samenwerkingsregio’s

Samenwerkingsverbanden Zorgaanbieders in West-Friesland en Rijnmond zijn samen met regionale ondersteuningsorganisaties (RSO’s) gestart met de implementatie van medicatieoverdracht. Zij delen opgedane kennis en ervaring met de zorgsectoren en softwareleveranciers. Zo wordt goed voorbereid op implementatie in andere regio’s.  

Regio Friesland
In de regio Friesland werkt de regionale samenwerkingsorganisatie GERRIT met de deelnemende zorgorganisaties: Stichting Antonius Zorggroep (Sneek), Gezondheidscentrum Makkum, Apotheek De Dokkumer Wâlden, Stichting Alliade, Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland, Stichting Patyna.

Regio Rijnmond
In de regio Rijnmond werkt de regionale samenwerkingsorganisatie Stichting RijnmondNet met de deelnemende zorgorganisaties: Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Huisartsenpraktijk Emmapark, Huisartsenpraktijk Bender, Apotheek Pijnacker Centrum, Poli-apotheek Sint Franciscus Gasthuis, Stichting Laurens, Stichting Star-shl.

In de samenwerkingsverbanden in deze regio’s nemen in totaal 13 zorgaanbieders, 10 verschillende zorginformatiesystemen en 3 PGO’s deel.

Implementatie in stappen

Tijdens de Kickstart Medicatieoverdracht worden de stappen Voorbereiding (0), Voorschrijven (3), Verificatie en gebruiken (4), Verstrekken (5) en Toedienen (6) geïmplementeerd. In het implementatiehandboek zorgaanbieders vind je meer informatie over wat elke stap inhoudt. Op basis van de opgehaalde ervaringen tijdens deze periode wordt dit handboek aangepast. De sectoren vertalen het algemene implementatiehandboek naar hun specifieke zorgproces. Ook voor leveranciers is documentatie voor implementatie beschikbaar.

De Kickstart is in oktober 2022 gestart en duurt naar verwachting tot oktober 2025. Lees hier het interview met projectleider Rinske Holthuis voor de laatste update (februari 2024).

 

Implementatie in andere regio’s

De samenwerkingsverbanden delen hun praktijkervaringen. Als dat nodig is, wordt de informatiestandaard bijgesteld. Zo wordt voorbereid op de landelijke implementatie van medicatieoverdracht in de keten. De medicatieveiligheid verbetert en het bespaart zorgverleners veel tijd na implementatie in de keten.

Wat kan ik nu al doen als zorgaanbieder?

Je kunt je al voorbereiden door kennis te nemen van het implementatiehandboek zorgaanbieders. Hierin staan zorgprocesafspraken die zijn gemaakt door en met zorgverleners voor de implementatie. Zo kun je al zien wat er verandert in de dagelijkse praktijk. Ook is een checklist opgenomen waarin bijvoorbeeld de randvoorwaarden staan waar een zorgaanbieder aan moet voldoen. Daarnaast is het aan te raden om als zorgaanbieder bij jouw softwareleverancier(s) aan te geven dat jij in de toekomst graag gegevens wil uitwisselen volgens de informatiestandaard Medicatieproces 9.

Wat kan ik nu al doen als softwareleverancier?

Voor leveranciers is dezelfde documentatie beschikbaar gesteld als voor de deelnemers in de implementatieregio’s. Deze documentatie bestaat onder andere uit de bouwdocumentatie, de tooling en diverse kennissessies die terug te kijken of te luisteren zijn. Hiermee kun je als leverancier een eerste impactbepaling en/of inspanningsanalyse maken.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over de Kickstart? Kijk dan op de speciale FAQ pagina of neem contact op met het contactpunt.
Het plan van aanpak voor de Kickstart vind je hier.

Vragen of meer weten?

Contact

Het programmabureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via 070 - 317 34 70.
Of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

Ga naar boven

Volg ons