Skip to the main content
Medicatieoverdracht in de keten

Kickstart

Het ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar voor de Kickstart Medicatieoverdracht waarbij de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting wordt getoetst in de praktijk. Het beleidskader en het plan van aanpak vormen de basis van de subsidieaanvraag.

Subsidie

In het beleidskader staan de voorwaarden voor deelname en de wegingscriteria beschreven. Het plan van aanpak beschrijft doel, opzet, aanpak en kaders voor de uitvoering van de Kickstart. Deze worden ook kort toegelicht in bijgaande toelichting en presentatie.

De subsidie kan tot uiterlijk 15 april 2022 aangevraagd worden via de website van DUS-I. Alle documenten voor de subsidieaanvraag vind je in de kennisbank.

Informatiebijeenkomsten

In de week van 24 januari worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden in de Kickstart. De bijeenkomsten per doelgroep vinden elk twee keer plaats. Beide bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud.

Aanmelden is niet meer mogelijk.


Informatiebijeenkomst Kickstart voor zorgaanbieders
Maandag 24 januari van 11.00 – 12.30 uur of
Donderdag 27 januari van 16.00 – 17.30 uur

Informatiebijeenkomst Kickstart voor ICT-leveranciers
Dinsdag 25 januari van 16.00 – 17.30 uur of
Donderdag 27 januari van 11.00 – 12.30 uur

Informatiebijeenkomst Kickstart voor penvoerders
Maandag 24 januari van 16.00 – 17.30 uur of
Dinsdag 25 januari van 11.00 – 12.30 uur

 

Doel Kickstart

Het doel van de Kickstart Medicatieoverdracht is het:

 • in beperkte setting in de praktijk toetsen van de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’;
 • aantonen van de meerwaarde voor de zorg;
 • voorbereiden van de brede implementatie.

De beperkte setting van de voorgenomen Kickstart bestaat uit twee regio’s waar softwareleveranciers, zorgaanbieders en patiënten de stappen 0 en 3 tot en met 6 uit het 10-stappenplan operationeel maken tot en met de eerste begeleide uitrol bij de betrokken zorgaanbieders.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de Kickstart? Kijk dan op de speciale FAQ pagina.

Samenwerken

Ben je op zoek naar samenwerkingspartijen of wil je jezelf aanbieden als partner voor een samenwerkingsverband?​ Maak jezelf dan kenbaar via Padlet, een vrijblijvend digitaal prikbord.

Werkwijze

 1. Ga naar de Padlet kaart
 2. Vul het benodigde wachtwoord in: SamenVoorMedicatieoverdracht​
 3. Voeg je gegevens toe in de pin op Padlet, zodat je zichtbaar wordt voor andere partijen:
  • Pin op kleur: oranje voor leveranciers, groen voor zorgaanbieder, blauw voor samenwerkingsorganisaties​
  • Noteren in kop: naam organisatie, lid van bestaand samenwerkingsverband en locatie​
  • Noteren in kaart: vraag/aanbod ten behoeve van samenwerking​
  • Toevoegen: contactgegevens​

Kijk voor een uitgebreid stappenplan voor het in gebruik nemen van Padlet hier.

Sluiting Padlet: 4 maart 2022.

Begeleidingsteam Kickstart

Ben je geïnteresseerd in deelname aan de Kickstart? Neem dan contact op met het begeleidingsteam Kickstart. Het team bestaat uit inhoudsdeskundigen op het gebied van informatiestandaarden, de richtlijn, het beleidskader, heeft kennis van zorgsectoren en van leveranciers, en biedt ondersteuning voor de aanvraag van de subsidie.

Het begeleidingsteam Kickstart is bereikbaar via e-mail.

Vragen of meer weten?

Contact

Het programmabureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via 070 - 317 34 70.
Of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

 • * Verplichte velden
Ga naar boven

Volg ons