Skip to the main content
Medicatieoverdracht in de keten

Kickstart

Het ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar voor de Kickstart Medicatieoverdracht waarbij de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting wordt getoetst in de praktijk. Het beleidskader en het plan van aanpak vormen de basis van de subsidieaanvraag.

Subsidie

In het beleidskader staan de voorwaarden voor deelname en de wegingscriteria beschreven. Het plan van aanpak beschrijft doel, opzet, aanpak en kaders voor de uitvoering van de Kickstart. Deze worden ook kort toegelicht in bijgaande toelichting en presentatie.

De subsidie kon tot uiterlijk 15 april 2022 aangevraagd worden via de website van DUS-I. De aanvragen worden momenteel beoordeeld. Alle documenten voor de subsidieaanvraag vind je in de kennisbank.

Informatiebijeenkomsten

Eind januari zijn online informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden in de Kickstart. De presentaties zijn hier te bekijken.

Doel Kickstart

Het doel van de Kickstart Medicatieoverdracht is het:

  • in beperkte setting in de praktijk toetsen van de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’;
  • aantonen van de meerwaarde voor de zorg;
  • voorbereiden van de brede implementatie.

De beperkte setting van de Kickstart bestaat uit twee regio’s waar softwareleveranciers, zorgaanbieders en patiënten de stappen 0 en 3 tot en met 6 uit het 10-stappenplan operationeel maken tot en met de eerste begeleide uitrol bij de betrokken zorgaanbieders.

Begeleidingsteam Kickstart

Heb je een vraag over de Kickstart? Kijk dan op de speciale FAQ pagina of neem contact op met het begeleidingsteam Kickstart. Het team bestaat uit inhoudsdeskundigen op het gebied van informatiestandaarden, de richtlijn, het beleidskader, heeft kennis van zorgsectoren en van leveranciers, en biedt ondersteuning voor de aanvraag van de subsidie.

Vragen of meer weten?

Contact

Het programmabureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via 070 - 317 34 70.
Of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

  • * Verplichte velden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ga naar boven

Volg ons