Skip to the main content
Medicatieoverdracht in de keten

Voornemen Kickstart

Het ministerie van VWS en het programma Medicatieoverdracht hebben het voornemen om op korte termijn een Kickstart Medicatieoverdracht te beginnen waarbij de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting wordt getoetst in de praktijk. Vooruitlopend hierop zijn het concept beleidskader en het concept plan van aanpak gepubliceerd ten behoeve van voorlichting over de voorgenomen Kickstart Medicatieoverdracht. In het concept beleidskader staan de voorwaarden voor deelname en de wegingscriteria beschreven. Aan het concept beleidskader kunnen geen rechten worden ontleend. Het concept beleidskader, het proces van aanmelding en voorgenomen ondersteuning vanuit het programma Medicatieoverdracht zijn toegelicht in een informatiebijeenkomst op 2 en 7 september jl. Bekijk hiervan de presentatie en de toelichting terug.

Voornemen van de Kickstart Medicatieoverdracht

Het doel van de voorgenomen Kickstart Medicatieoverdracht is het:

 • in beperkte setting in de praktijk toetsen van de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’;
 • aantonen van de meerwaarde voor de zorg;
 • voorbereiden van de brede implementatie.

De beperkte setting van de voorgenomen Kickstart bestaat uit twee regio’s waar softwareleveranciers, zorgaanbieders en patiënten de stappen 0 en 3 tot en met 6 uit het 10-stappenplan operationeel maken tot en met de eerste begeleide uitrol bij de betrokken zorgaanbieders.

Concept beleidskader subsidiëring Kickstart

In het concept beleidskader zijn subsidievoorwaarden en -verplichtingen opgenomen waar samenwerkingsverbanden minimaal aan moeten voldoen. Als gedurende het aanvraagproces zich meer dan twee samenwerkingsverbanden aanmelden en/of het subsidiebedrag wordt overschreden dan worden wegingscriteria gebruikt om tot een selectie en keuze te komen. De aanvraagprocedure staat beschreven in het concept beleidskader. Het nu beschikbaar stellen van het concept beleidskader betekent niet dat er vanzelfsprekend van kan worden uitgegaan dat tot definitieve publicatie wordt overgegaan. Het beleidskader kan ook nog wijzigen. De reden om toch het concept beleidskader nu beschikbaar te stellen, is dat regio’s, leveranciers en zorgorganisaties kennis kunnen nemen van de informatie om na te denken over mogelijkheden van deelname en samenwerking in de regio kunnen verkennen.

Informatiebijeenkomsten

Het concept beleidskader, het proces van aanmelding en voorgenomen ondersteuning vanuit het programma Medicatieoverdracht zijn toegelicht in een informatiebijeenkomst op 2 en 7 september jl. Bekijk de presentatie en de toelichting terug.

Als het ministerie van VWS de definitieve subsidieregeling via Dus-I publiceert, wordt door het programma Medicatieoverdracht nog een volgende informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden georganiseerd. Wil je op de hoogte gebracht worden over de definitieve publicatie en de informatiebijeenkomst, geef dat dan door via e-mail en ontvang hierover bericht.
Indien je aanwezig was op de bijeenkomst van 2 of 7 september word je automatisch hierover geïnformeerd en is aanmelden niet meer nodig.

Veelgestelde vragen

De vragen die zijn gesteld tijdens de bijeenkomsten van 2 en 7 september jl, zijn opgenomen op de FAQ pagina onder Voorgenomen Kickstart Medicatieoverdracht.

Samenwerken

Ben je op zoek naar partijen of wil je jezelf aanbieden als partner voor een samenwerkingsverband?​ Maak jezelf dan kenbaar via Padlet, een vrijblijvend digitaal prikbord.

Werkwijze

 1. Ga naar de Padlet kaart
 2. Vul het benodigde wachtwoord in: SamenVoorMedicatieoverdracht​
 3. Voeg je gegevens toe in de pin op Padlet, zodat je zichtbaar wordt voor andere partijen:
  • Pin op kleur: oranje voor leveranciers, groen voor zorgaanbieder, blauw voor samenwerkingsorganisaties​
  • Noteren in kop: naam organisatie, lid van bestaand samenwerkingsverband en locatie​
  • Noteren in kaart: vraag/aanbod ten behoeve van samenwerking​
  • Toevoegen: contactgegevens​

Sluiting Padlet: 6 weken voor deadline subsidie aanvraag DUS-I

Begeleidingsteam Kickstart

In het kader van de “Beleidsregel inzake het subsidiëren van de Kickstart Medicatieoverdracht” worden (potentiële) deelnemers, ‘penvoerders’, samenwerkingsverbanden, geïnteresseerde zorgaanbieders en leveranciers begeleidt door het Begeleidingsteam Kickstart. Het team bestaat uit inhoudsdeskundigen op het gebied van informatiestandaarden, de richtlijn, het beleidskader, heeft kennis van zorgsectoren en van leveranciers, en biedt ondersteuning voor de aanvraag van de subsidie.

Hierbij wordt kennis gedeeld en informatie gegeven over de vereiste documentatie door o.a.:​

 • Informatiebijeenkomsten​
 • Intake gesprekken​
 • Formats en checklists​
 • Expert advies​

Vragen of meer weten?
Het Begeleidingsteam Kickstart is bereikbaar via e-mail.

Vragen of meer weten?

Contact

Het programmabureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via 070 - 317 34 70.
Of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

 • * Verplichte velden
Ga naar boven

Volg ons