Skip to the main content

Met medicatieoverdracht werken wij aan veilige zorg

In Nederland heeft iedereen recht op goede zorg. Om goede zorg te kunnen geven, is het belangrijk dat zorgverleners op de hoogte zijn van hun patiënten en de medicijnen die zij gebruiken. Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatiefouten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar: ruim 27.000 vermijdbare ziekenhuisopnames per jaar. Dit moet anders. Nu is het zo dat iedere arts, psychiater, tandarts, apotheek of ziekenhuis een eigen overzicht heeft van de medicatie van een patiënt. Ze kunnen dat (bijna) niet van elkaar inzien.

Het Zorginstituut Nederland heeft als taak om namens de overheid ervoor te zorgen dat onze zorg goed en betaalbaar is en blijft. Hoewel de zorg in Nederland goed geregeld is, blijkt dat de overdracht van medicatiegegevens niet altijd compleet en actueel is. Daarom hebben 24 organisaties van onder meer artsen, patiënten, verpleegkundigen en apothekers en Zorgverzekeraars Nederland, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ opgesteld. Het Zorginstituut Nederland heeft deze standaard opgenomen in het Register. Hiermee is de uitwisseling van medicatiegegevens in de hele keten verzekerd: van huisartsenzorg, apotheken en ziekenhuizen tot verpleeghuiszorg, thuiszorg, trombosediensten en tandartsen.

Programma Medicatieoverdracht

Alle sectoren in de zorg (zorgaanbieders, patiëntenverenigingen, softwareleveranciers) hebben afgesproken om er samen voor te zorgen dat de kwaliteitsstandaard ook geïmplementeerd wordt. Dit gebeurt binnen het programma Medicatieoverdracht. In de kwaliteitstandaard zijn richtlijnen en verantwoordelijkheden beschreven voor zorgverleners én voor patiënten/cliënten en hun eventuele vertegenwoordigers. Zo is de patiënt ook verantwoordelijk voor het geven van informatie aan zorgverleners. En moeten patiënten expliciete toestemming geven voor het delen van medicatiegegevens tussen zorgverleners. Een belangrijke verantwoordelijkheid van zorgverleners is het controleren van medicatiegegevens.

In de toekomst

Als de kwaliteitsstandaard geïmplementeerd is, kunnen patiënten altijd een actueel en compleet medicatieoverzicht opvragen. Zij kunnen het overzicht bekijken en ook medicatie toevoegen, zoals paracetamol of andere medicatie die zonder recept te koop is. Het medicatieoverzicht is straks ook altijd beschikbaar voor alle zorgverleners, als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Samen bijdragen aan veilige zorg

Medicatie-incidenten

50% vermijdbaar

Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft daarvan is vermijdbaar!

Efficiënte overdracht

tijd voor zorg

Complete, goede elektronische overdracht van medicatiegegevens vervangt tijdrovende administratie. Het geeft meer ruimte voor goede zorg.

Veilige zorg

dat doen we samen

10 Zorgsectoren met daarin 16.000 zorgorganisaties maken afspraken over medicatiegegevens uitwisselen binnen het hele netwerk rondom een patiënt.

Meer over medicatieoverdracht

Vragen of meer weten?

Contact

Het programmabureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via 070 - 317 34 70.
Of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

  • * Verplichte velden
Ga naar boven

Volg ons