Skip to the main content

Met medicatieoverdracht werken wij aan veilige zorg

In Nederland heeft iedereen recht op goede zorg. Om deze goede zorg te kunnen krijgen is goede overdracht van informatie belangrijk. Dan gaat het om de uitwisseling tussen de zorgvrager en de zorgverlener. Dan gaat het ook over de uitwisseling van gegevens in de zorgketen van de patiënt/cliënt. In het programma Medicatieoverdracht gaat het specifiek over de digitale overdracht van de medicatiegegevens van de patiënt/cliënt tussen zorgverleners die deel uitmaken van de zorgketen van de patiënt/cliënt.

Medicatieveiligheid

Hoewel de zorg in Nederland goed geregeld is, is vastgesteld dat de overdracht van medicatiegegevens niet altijd compleet en actueel is. Dit leidt tot risico’s op medicatie-incidenten. Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft is vermijdbaar. De medicatieveiligheid kan sterk verbeteren door een complete en actuele digitale overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners in de keten. Dit zijn gegevens zoals het aanpassen van doseringen of het optreden van bijwerkingen. Doordat deze informatie niet altijd en overal in de keten bijgewerkt is, ontstaan risico’s voor goede zorg. Deze risico’s zijn het grootst voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

Programma voor elektronische overdracht van medicatiegegevens

Het programma Medicatieoverdracht bereidt Nederland voor op de implementatie van de kwaliteitstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de bijbehorende informatiestandaarden. In de kwaliteitstandaard zijn richtlijnen en verantwoordelijkheden beschreven voor zorgverleners én voor patiënten/cliënten en hun eventuele vertegenwoordigers. Belangrijke verantwoordelijkheden van de patiënt/cliënt betreffen het geven van informatie aan zorgverleners en het geven van expliciete toestemming voor het delen van medicatiegegevens tussen zorgverleners. Een belangrijke verantwoordelijkheid van zorgverleners betreft het verifiëren van medicatiegegevens. In de informatiestandaarden is beschreven hoe de uitwisseling van medicatiegegevens tussen o.a. huisartsen, verpleeghuisartsen, apothekers, medisch specialisten, psychiaters en wijkverpleegkundigen moet verlopen en hoe de verschillende informatiesystemen hierop ingericht moeten worden.

Medicatieoverzicht

Patiënten/cliënten kunnen, nadat de kwaliteitstandaard en informatiestandaarden zijn geïmplementeerd, een actueel en compleet medicatieoverzicht opvragen. Naast het controleren of deze gegevens kloppen, kunnen dan ook wijzigingen in gebruik of zelfmedicatie (bijvoorbeeld paracetamol) worden doorgegeven. Hiermee kunnen patiënten/cliënten (binnen de mogelijkheden die zij hebben) bijdragen aan hun eigen veiligheid.

Samen bijdragen aan veilige zorg

Medicatie-incidenten

50% vermijdbaar

Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft daarvan is vermijdbaar!

Efficiënte overdracht

tijd voor zorg

Complete, goede elektronische overdracht van medicatiegegevens vervangt tijdrovende administratie. Het geeft meer ruimte voor goede zorg.

Veilige zorg

dat doen we samen

10 Zorgsectoren met daarin 16.000 zorgorganisaties maken afspraken over medicatiegegevens uitwisselen binnen het hele netwerk rondom een patiënt.

Meer over medicatieoverdracht

Vragen of meer weten?

Contact

Voor vragen en meer informatie is het programmabureau bereikbaar via het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

  • * Verplichte velden
Ga naar boven

Volg ons