Skip to the main content
Stap 0

Voorbereiding

Voordat er in de Kickstart tot implementatie van stap 3 t/m 6 overgegaan kan worden, moet een juiste voorbereiding getroffen worden door de zorgaanbieder: stap 0. Aan de hand van de vijf lagen van het interoperabiliteitmodel is een checklist opgesteld waarin wordt aangegeven wat belangrijk is voor de zorgaanbieder. Het voltooien van de checklist leidt tot een goede en complete voorbereiding door de zorgaanbieder.

Resultaat
Zorgaanbieders en zorgverleners zijn klaar om de digitale uitwisseling vanaf stap 3 in gebruik te nemen en de ICT-systemen zijn voorbereid op de realisatie van de volgende stappen.

Interoperabiliteitsmodel

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan elektronische overdracht van medicatiegegevens voor een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens. Hierbij is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Dat heet interoperabiliteit. Interoperabiliteit is de mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene eenheden, systemen, partijen, organisaties of individuen om met elkaar samen te werken, te communiceren en informatie uit te wisselen. Om dit te bereiken is een goed ingerichte architectuur binnen een organisatie (bijvoorbeeld ziekenhuis of huisartsenpraktijk) noodzakelijk. Dit ontstaat door afspraken te maken op alle niveaus binnen de organisatie met alle betrokkenen. Als de interne architectuur van een organisatie goed is ingericht, kan interoperabiliteit tussen twee zelfstandig opererende organisaties worden bewerkstelligd. Het interoperabiliteitsmodel maakt de vijf niveaus (ook wel lagen genoemd) binnen een organisatie inzichtelijk en de interoperabiliteit die kan ontstaan met een andere organisatie. Naast de verschillende niveaus binnen een organisatie zijn er ook zaken die op alle niveaus van toepassing zijn en randvoorwaarden met zich meebrengen: wet- en regelgeving en informatiebeveiliging.

Kijk hier meer informatie over het interoperabilitieitsmodel.

Checklist

Onderstaand is de checklist met alle voorbereidingen van stap 0 per laag van het interoperabiliteitsmodel te bestuderen.
De checklist is hier ook in zijn geheel te downloaden.

Vragen of meer weten?

Contact

Het programmabureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via 070 - 317 34 70.
Of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.

Deelnemen aan het

programma Medicatieoverdracht?

Contactformulier

Vraag of opmerking

Ga naar boven

Volg ons