‘Een succesvolle transitie vraagt samenwerking en betrokkenheid’

Binnen het programma Medicatieoverdracht werken 10 sectoren samen. Eén daarvan is de Medisch specialistische zorg. Sectorprojectleiders Jikke Lambeek en Paul Hoogland vertellen waar de sector staat met het implementeren van digitale medicatieoverdracht in de keten.