Skip to the main content

Use case landschap, scenario’s en testen

Soms vliegt de technische taal je om de oren. Wat is een use case? Waarom worden er use case scenario’s gemaakt en wat wordt er getest? Jesse Scherpenisse, adviseur uit het Kickstart projectteam vertelt.

“De informatiestromen van zorgverlener naar zorgverlener noemen we een use case. Er lopen grote hoeveelheden informatiestromen tussen informatiesystemen, bijvoorbeeld tussen een huisarts en een apotheker. Die hebben de Kickstartregio’s in kaart gebracht in een use case landschap.

Op basis van die use cases zijn situatiebeschrijvingen opgesteld, bijvoorbeeld: ‘Patiënt van middelbare leeftijd heeft een motorongeluk gehad, heeft hierdoor onder andere een hersenoedeem ontwikkeld en drie weken in coma in het ziekenhuis gelegen.’ Zo’n situatiebeschrijving noemen we een use case scenario.

Op basis van een use case scenario worden testscripts gemaakt, dat is een stappenplan om het zorgproces stap voor stap met alle betrokkenen en hulp van systemen uit te voeren. Deze testscripts worden gebruikt voor de testen in de Kickstart.
Eerst wordt gekeken naar de technische uitwisseling van berichten tussen de zorginformatiesystemen en daarna naar de functionele werkbaarheid. Dit gaat in een aantal testfases :

  •  Proof of concept: Nadat leveranciers hun systemen hebben gebouwd worden technische tests uitgevoerd tussen de verschillende zorginformatiesystemen.
  • Laboratoriumtest: In een beschermde omgeving wordt op kleine schaal (‘in het lab’) door zorgverleners getest met een basis set use cases en testscripts ten behoeve van Medicatieproces 9. Hierbij wordt vooral gekeken naar de goede werking van het reguliere proces.
  • Praktijktest: Hierbij wordt ook getest in een beschermde omgeving door zorgverleners en worden ook de gebruikerseisen getest. Er wordt daarin gebruik gemaakt van een grote set use cases en testscripts ten behoeve van zoveel mogelijk werkprocessen.

Vertegenwoordigers vanuit de zorgaanbieders Kickstart, sectoren en inhoudsdeskundigen vanuit het landelijk programma toetsen de nieuwe informatiestandaard op toepasbaarheid in het werkproces en bekijken of de testresultaten acceptabel zijn om over te gaan in productie.”

Vele partijen hebben een rol bij het opstellen van use case scenario’s, het testen en beoordelen van de resultaten. Op deze wijze worden de resultaten van het programma Medicatieoverdracht nauwlettend gevolgd door alle betrokkenen.

Ga naar boven

Volg ons