Skip to the main content

Van Kickstart naar opschaling

Samen op weg naar een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens in de keten. Dat is uniek in Nederland!

De aanpak voor de opschaling van het programma Medicatieoverdracht na de Kickstart is bekend. In de Kickstart zijn twee regio’s afgelopen najaar gestart met het implementeren van de vernieuwde informatiestandaard Medicatieproces 9.

In de Kickstart wordt het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicatie beproefd. In aansluiting op de Kickstart volgt de opschaling, waarin we beheerst toewerken naar een landelijke implementatie. De implementatie ontwikkelt zich langs verschillende lijnen in nauwe samenwerking met de sectoren en leveranciers. De Kickstart wordt eind 2024 afgerond. Streven is om het gebruik van Medicatieproces 9 vanaf dan beheerst, maar wel zo snel mogelijk op te schalen naar andere zorgaanbieders.

 Gefaseerd verder
De opschaling heeft als eerste doel meer volume te realiseren, om zo te controleren of de beproefde uitwisselingen en werkprocessen uit de Kickstart ook bij grotere aantallen goed blijven werken. Tijdens de opschaling breiden we daarnaast uit naar twee nieuwe geografische gebieden. Het grote volume en het toevoegen van nieuwe gebieden levert aanvullende informatie en ervaring op. Tijdens de opschaling ondersteunen we zorgaanbieders -in samenwerking met de regionale samenwerkingsverbanden- bij het gefaseerd overstappen naar de nieuwe manier van werken. Welke gebieden als eerste in aanmerking komen, wordt in overleg met alle betrokkenen bepaald.

In welke volgorde de opschaling exact vorm krijgt en waar (in welke regio’s) de opschaling start wordt nu uitgewerkt. Binnen enkele maanden kunnen we een nadere toelichting geven op de voorlopige planning.

Leren door te doen
De Kickstart en de aanvullende beproeving van de informatiestandaard en de handleidingen leidt tot verbetering van deze producten. In de kernteams zijn besluiten genomen over de samenwerking in de keten, deze afspraken zijn vertaald naar gebruikerseisen en worden meegenomen in de opschaling.

In de afgelopen jaren is veel voorbereid om de implementatie in goede banen te leiden. Het programma Medicatieoverdracht is op meerdere vlakken succesvol geweest in het samenbrengen van alle betrokken partijen. De 10 verschillende sectoren, inclusief patiënt & cliënt vertegenwoordigers en de leveranciers werken samen aan één gezamenlijk doel rondom een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens in de keten.

Wat dit nu al oplevert is dat de verschillende sectoren inzicht krijgen in de hele keten. Doordat alle sectoren met elkaar in aanraking komen krijgen ze begrip voor elkaars processen, overwegingen en verantwoordelijkheden. Dit draagt bij aan het brede bewustzijn van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben om de patiëntveiligheid en de werkbaarheid rondom dit thema te verbeteren.

Het is uitdagend en soms taai om met zoveel partijen tegelijk samen te werken, maar we leren door te doen. We proberen iteratief te versnellen en te verbreden en bereiden wegen voor die bijdragen aan toekomstige zorginnovaties. Het succes schuilt erin dat we oog hebben voor de eigenheid van elke sector en tegelijkertijd met elkaar toewerken naar een gezamenlijk doel: een betrouwbaar medicatieoverzicht voor alle patiënten en hun zorgverleners.

Ga naar boven

Volg ons