Skip to the main content

Kickstartregio’s bereiden zich voor op de implementatie

Voordat de Kickstartregio’s in Rijnmond en Friesland vanaf maart 2023 daadwerkelijk kunnen implementeren is een gedegen voorbereiding nodig. Begin november hebben de deelnemende zorgaanbieders in beide regio’s met elkaar kennis gemaakt en zijn geïnformeerd over de stappen die zij gaan implementeren.

Plan van Aanpak voor de regio
Naast het doornemen van de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’, de informatiestandaard Medicatieproces 9 en het implementatiehandboek voor zorgaanbieders, vertalen zij de beschikbare informatie naar een Plan van Aanpak voor de regio. Daarbij brengen zij ook in kaart wat de impact is op het ketenproces, zorgproces en de veranderingen. De penvoerders GERRIT en RijnmondNet richten een projectorganisatie in. Ook wordt gekeken naar de begeleiding en scholing die nodig is gedurende de Kickstart. Het programma Medicatieoverdracht, de zorgaanbieders en de leveranciers gaan dit samen vormgeven.

Start gesprekken Kickstart leveranciers
Met de Kickstartleveranciers zijn gesprekken gevoerd waarbij de praktische zaken zijn doorgenomen van de eerste stappen die de leveranciers gaan nemen ter voorbereiding van het bouwproces. De leveranciers gaan de komende tijd aan de slag met het maken van een Plan van Aanpak en Ontwerpplan als voorbereiding op de aanpassing van de IT-systemen.

Delen lessons learned
De regiosamenwerkingsverbanden delen hun ervaringen over de voorbereidingen met de zorgsectoren die betrokken zijn bij het programma. Zo benutten we de ‘lessons learned’ voor implementatie in de rest van Nederland.

Ga naar boven

Volg ons