Skip to the main content

Snelheid en focus gevraagd bij invoering Wegiz

Medisch specialistische zorg

Bericht vanuit de sector MSZ

Om onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen te voorkomen, is goede digitale overdracht van medicatiegegevens belangrijk. Medicatiegegevens vormen een essentieel onderdeel van het geheel aan medische informatie die uitgewisseld moet worden om patiënten de beste zorg te kunnen verlenen. 

Het wetsvoorstel invoering elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) maakt het mogelijk om elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners op een veilige en overzichtelijke manier te verbeteren. Begin april spreekt de Tweede Kamer hierover.

In aanloop naar dit debat vragen NVZ, NFU, FMS, V&VN en ZKN in een brief aan de kamer om snelheid en focus bij de invoering van het wetsvoorstel. Ze vragen onder andere om focus te houden op de afgesproken vier prioritaire processen: eOverdracht, Medicatieoverdracht, Beelduitwisseling en Uitwisseling en hergebruik van de Basisgegevensset Zorg.

Ga naar boven

Volg ons