Juridisch kader

Dit juridisch kader is bedoeld voor zorgverleners en projectleiders van zorgaanbieders die deelnemen aan de Kickstart. Het heeft tot doel om de juridische kaders waarbinnen de afspraken over de uitwisseling van medicatiegegevens zijn gemaakt toe te lichten.