Skip to the main content

Hybride toedienen

Zorgaanbieders|Kickstart

Deze pagina bevat de zorgproces afspraken en implementatie producten voor zorgaanbieders omtrent migratie en de hybride situatie bij de Kickstart Medicatieoverdracht. Deze pagina wordt voortdurend ontwikkeld.  

Hybride toedienen

↵ Ga naar de startpagina Implementatiehandboek zorgaanbieders


Zoals wordt beschreven in het hoofdstuk ‘toedienlijst’ binnen stap 6 geldt ook voor de hybride situatie de volgende werkwijze voor het opstellen van een toedienlijst: het eTDR stelt de elektronische toedienlijst samen met Medicatieproces 9 informatie uit één of meerdere bronsystemen. 

Naar inzicht van het landelijk programmateam Medicatie Overdracht (MO) sluit deze werkwijze het beste aan op de principes van de informatiestandaard Medicatieproces 9 en de geformuleerde uitgangspunten van het programmateam, leveranciers, toedieners en apotheken. 

Om deze werkwijze te ondersteunen en medicatieveiligheid te borgen zijn er uitgangspunten opgesteld, welke hieronder worden beschreven.Daarnaast zijn er functionele en technische aandachtspunten van toepassing die als basis worden gebruikt voor het opstellen van technische- en functionele werkafspraken om hybride toedienen te beproeven tijdens de Kickstart. Die werkafspraken zijn reeds in ontwikkeling en wanneer deze definitief zijn worden ze hier gepubliceerd. 

Toelichting werkwijze

In de huidige situatie wordt een toedienlijst in de meeste gevallen opgesteld door de apotheek waar de patiënt doorgaans komt (WPDK). Hiernaast wordt, indien van toepassing, een wisselend doseerschema (WDS) opgesteld door de trombosedienst. Nu is dat vaak een papieren kalender, maar het kan ook een nu al bestaande rechtstreekse koppeling zijn tussen trombosedienst en toedienorganisatie. 

Informatie dat niet via Medicatieproces 9 uitgewisseld kan worden, zal op een niet digitale wijze beschikbaar moeten worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer een poliklinische apotheek nog niet over is op Medicatieproces 9 maar wel medicatie verstrekt, geeft of stuurt die apotheek een papieren deeltoedienlijst aan de toediener. Wanneer er regionale afspraken bestaan, kan de apotheek WPDK de informatie van een andere apotheek overnemen, die niet via Medicatieproces 9 gegevens uitwisselt. De apotheek WPDK maakt dan een TA aan welke op de toedienlijst terecht komt, maar hierbij neemt het dan ook de volledige verantwoordelijkheid van de TA over zoals staat beschreven in het hoofdstuk kwaliteitscontrole toedienlijst. 

Uitgangspunten

Landelijk programmateam (MO) 

 • Het doel is om in de hybride situatie de toedieners zo veel mogelijk functionaliteiten te bieden binnen de informatiestandaard Medicatieproces 9. 
 • Gedurende de hybride situatie wordt er deels met Medicatieproces 9 gewerkt en deels nog met de huidige (oude) werkwijze (papieren toedienlijst, telefonisch contact tussen zorgverleners et cetera). 
 • Op basis van de informatiestandaard Medicatieproces 9 is het uitgangspunt om de toedienlijst op te stellen vanuit meerdere bronsystemen.  

 (Ambulante) toedieners 

 • De nieuwe werkwijze mag niet minder efficiënt zijn dan de huidige werkwijze met behulp van het eTDR-systeem in termen van onder andere tijdigheid, juistheid, volledigheid en efficiëntie. 

 Apothekers 

 • De medicatieveiligheid mag niet achteruitgaan met de nieuwe werkwijze. 
 • De nieuwe werkwijze mag geen onevenredige hoeveelheid extra werk opleveren.  
 • Er kan niet verwacht worden dat de apotheek WPDK een handeling verricht om bouwstenen aan te leveren aan een eTDR voor medicatie die zij niet zelf verstrekken.  
 • Indien er in de huidige situatie regionale samenwerkingsafspraken bestaan, kan de individuele apotheker buiten de regio hiervan afwijken.  

 Leveranciers 

 • De eTDR gaat voor een specifieke patiënt pas over op Medicatieproces 9 als de apotheek die nu de toedienlijst verzorgt voor diezelfde patiënt over gaat op MP9. Binnen een eTDR is het mogelijk dat medicatie overdracht zowel via Medicatieproces 6.12 als via Medicatieproces 9 wordt uitgewisseld. Dit is per patiënt verschillend. 
 • De toedienlijst moet eenduidige en begrijpelijke informatie bevatten. 
 • Het samenvoegen of opschonen van duplicaten in medicatiegegevens kan en mag niet worden gedaan door een toediener. 
 • Er zijn nog een aantal openstaande technische aandachtspunten rondom toedienen algemeen, zoals onder andere het verder uitwerken van de werkwijze bij correctie en opschorten van medicatietoedieningen. En het samenvoegen (consolidatie) van medicatiegegevens. Deze worden nader uitgewerkt in de notitie toedienen algemeen. 
Ga naar boven

Volg ons