Skip to the main content

Migratie

Zorgaanbieders|Kickstart

Op deze pagina worden de zorgproces- en implementatieafspraken en implementatieproducten voor zorgaanbieders met betrekking tot de migratie gepubliceerd. Deze pagina wordt voortdurend geüpdatet.

↵ Ga naar de startpagina Implementatiehandboek zorgaanbieders


De migratie naar Medicatieproces 9
Migratie is de interne omzetting van het informatiesysteem naar een Medicatieproces 9-datamodel. Met de leveranciers is afgesproken om alle medicatiegegevens te migreren en beschikbaar te stellen wanneer dit opgevraagd wordt, hieronder vallen ook historische medicatiegegevens. 

Tijdens de Kickstart wordt ervaring opgedaan met migratie, zodat de impact op het zorgproces in de keten zo goed mogelijk kan worden bepaald.  

Wat betekent de migratie naar Medicatieproces 9 voor mij als zorgaanbieder?
Het proces van migratie tot implementatie bestaat uit vier stappen: 

  1. Migratie: Het overzetten van de eigen data naar het Medicatieproces-9-datamodel 
  2. Beschikbaar stellen: Het moment waarop een systeem Medicatieproces 9 bouwstenen gaat sturen/beschikbaar stellen 
  3. Raadplegen: Het proces van het opvragen van beschikbare medicatiegegevens, zowel de nieuwe Medicatieproces 9-gegevens als de oude EDIFACT/Medicatieproces 6.12 gegevens.  
  4. Reconciliëren: Het samenbrengen en ontdubbelen van beschikbare gegevens met de ontvangen gegevens met als doel een overzichtelijk medicatiedossier op te bouwen.  

* Raadplegen en reconciliëren zijn nauw aan elkaar verwant en vormen samen met het gesprek met de cliënt de verificatie.  

Samenhangende medicatiegegevens worden aan elkaar gerelateerd en worden zoveel mogelijk automatisch ontdubbeld. Waar dat niet mogelijk is, is tussenkomst van de voorschrijver of apotheker noodzakelijk. Voor meer informatie hierover, zie ‘ontdubbelen van medicatiegegevens‘ op de pagina hybride situatie. 

Zorgaanbieders maken aanvullende detailafspraken over de migratie met hun leverancier. Een voorbeeld hiervan is het aantal controlemomenten dat nodig is voor het testen, voor de daadwerkelijke migratie naar Medicatieproces 9 in productie gaat. De benodigde stappen bij migreren verschillen per leverancier en zijn onder andere afhankelijk van de overeenkomsten en verschillen in het huidige datamodel van het systeem en het benodigde datamodel voor ondersteuning van Medicatieproces 9-bouwstenen. Om zorgaanbieders hierbij te ondersteunen, is er een leidraad migratie-afspraken in ontwikkeling. Hierin worden de aandachtspunten rondom de migratie naar Medicatieproces 9 uiteengezet. De leidraad wordt op deze pagina gepubliceerd.  

Wat kun je nu al doen als niet Kickstartdeelnemer?
Ga voor meer informatie naar: Informatie deelnemen – Samen voor Medicatieoverdracht 

 Voor meer informatie over migratie en de aanpak voor zorgaanbieders: 

Ga naar boven

Volg ons