Skip to the main content

Hybride situatie

Zorgaanbieders|Kickstart

Op deze pagina publiceren we de zorgproces- en implementatieafspraken en implementatieproducten voor zorgaanbieders met betrekking tot de hybride situatie. Deze pagina wordt voortdurend geüpdatet.

↵ Ga naar de startpagina Implementatiehandboek zorgaanbieders


Wat betekent de hybride situatie voor mij als zorgaanbieder?

Tijdens de hybride situatie hebben gemigreerde systemen te maken met verschillende berichtenstromen (Medicatieproces 9, Medicatieproces 6.12 en EDIFACT).  

Informatie versturen en ontvangen
Het informatiesysteem herkent automatisch of er uitwisseling plaatsvindt via Medicatieproces 9. Daar hoef je als zorgverlener geen extra handeling voor te verrichten.  

  • Een gemigreerd systeem toont medicatiegegevens die binnenkomen via zowel de Medicatieproces 6.12/EDIFACT berichtstromen als de Medicatieproces 9-berichtstromen. Het verschilt per systeem hoe dit getoond wordt.  
  • Systemen die nog niet gemigreerd zijn, blijven dezelfde informatie verzenden en ontvangen. 

Ontdubbelen van medicatiegegevens
Wanneer een zorgaanbieder overstapt op Medicatieproces 9, stelt het systeem van die zorgaanbieder Medicatieproces 9 informatie beschikbaar. Informatie uit zowel Medicatieproces 9, Medicatieproces 6.12 als EDIFACT moet worden samengebracht en ontdubbeld om een overzichtelijk medicatiedossier op te bouwen. Dit wordt zoveel mogelijk automatisch gedaan. Als dit niet mogelijk is, is tussenkomst van de voorschrijver of apotheker noodzakelijk. Het samenvoegen of opschonen van duplicaten in medicatiegegevens kan en mag niet worden uitgevoerd door een toediener.   

Voor bijvoorbeeld risicopatiënten (toedienpatiënten) kan voorafgaand werk worden verricht doorinformatie samenbrengen en te ontdubbelen voordat dit beschikbaar wordt gesteld voor de hele keten. We adviseren om regionale afspraken te maken over het beschikbaar stellen van gegevens in Medicatieproces 9, zodat er rekening gehouden kan worden met capaciteit en planning.  

Hybride toedienen
Tijdens de hybride situatie wordt deels met Medicatieproces 9 gewerkt en deels nog met de huidige (oude) werkwijze (papieren toedienlijst, telefonisch contact tussen zorgverleners). Bijvoorbeeld, als een poliklinische apotheek nog niet is overgestapt op Medicatieproces 9 maar wel medicatie verstrekt, geeft of stuurt die apotheek een papieren deeltoedienlijst aan de toediener.  

Als er regionale afspraken bestaan, kan de apotheek waar de patiënt doorgaans komt de informatie van een andere apotheek overnemen als deze (nog) geen gegevens uitwisselt via Medicatieproces 9. De apotheek waar de patiënt doorgaans komt maakt dan een toedienafspraak die op de toedienlijst wordt vermeld. Hierbij neemt de apotheek ook de volledige verantwoordelijkheid voor de toedienafspraak over, zoals staat beschreven in het hoofdstuk kwaliteitscontrole toedienlijst. 

Het eTDR gaat voor een specifieke patiënt pas over op Medicatieproces 9 als de apotheek die momenteel de toedienlijst verzorgt voor dezelfde patiënt overstaptop Medicatieproces 9. Binnen een eTDR is het mogelijk dat medicatie overdracht zowel via Medicatieproces 6.12 als via Medicatieproces 9 wordt uitgewisseld. Dit verschilt per patiënt. 

Wat kun je nu al doen als Kickstartdeelnemer?
Ga voor meer informatie naar: Informatie deelnemen – Samen voor Medicatieoverdracht 

Voor meer informatie over de hybride situatie en de aanpak voor zorgaanbieders: 

Ga naar boven

Volg ons