Bericht vanuit de sector Geestelijke gezondheidszorg: Webinar terugkijken

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Op maandag 5 december heeft de Nederlandse ggz een webinar over het programma Medicatieoverdracht georganiseerd.