Skip to the main content

‘Zorgverleners ggz hebben veel behoefte aan meer inzicht in medicatie’

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De ggz is een van de tien sectoren die samen het programma Medicatieoverdracht vormen. Sectorprojectleider Jeanne van Eert vertelt waar de sector staat op het gebied van medicatieoverdracht en wat zorgaanbieders nu al kunnen doen.

Jeanne van Eert werkt al sinds 1984 in de zorg. Ze is begonnen als (wijk)verpleegkundige, had vervolgens verschillende leidinggevende functies in de thuiszorg en de gehandicaptenzorg en werd in 2012 beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid in de gehandicaptenzorg. In 2020 stapte ze over naar een adviesbureau van waaruit ze in februari 2021 startte als sectorprojectleider van het programma Medicatieoverdracht in de ggz.

Waarom doet de sector ggz mee met het programma Medicatieoverdracht?
Binnen de ggz is het enthousiasme voor het programma Medicatieoverdracht groot. De zorgverleners hebben veel behoefte aan meer inzicht in en zekerheid over de medicatie die cliënten gebruiken. Dat vergroot de medicatieveiligheid. Nu is de cliënt de voornaamste bron van informatie over de gebruikte medicatie.

Wat voor sector is de ggz op medicatiegebied?
De ggz is erg divers. De sector bestaat onder andere uit grote generalistische organisaties, specialistische ggz-zorg zoals verslavingszorg, zelfstandige praktijken, verschillende woonvormen en dagbestedingen. Op gebied van medicatie zijn er voorschrijvers, instellingsapotheken en vooral veel toedieners van medicatie.

Wat gaat de impact van digitale overdracht van medicatiegegevens zijn op het werkproces van zorgverleners in de ggz?
Als zorgverleners al werken met een elektronisch voorschrijfssysteem of elektronische toedienregistratie, zal de impact gemiddeld niet zo groot zijn. Zeker niet als de software gebruiksvriendelijk is. Het is wel belangrijk dat zorgverleners zich meer bewust worden dat ze een ketenrol hebben: andere zorgverleners zijn afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die jij levert.

Waar staat de sector nu? Wat is er al gebeurd?
We hebben uitgewerkt hoe het medicatieproces in de ggz eruit gaat zien als de Kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten is geïmplementeerd. Dit wordt nu in de Kickstart beproefd. We informeren onze achterban regelmatig over het programma Medicatieoverdracht. Zo hebben we vorig jaar een webinar georganiseerd om bewustzijn te creëren bij bestuurders en beleidsmakers. Het is belangrijk dat de implementatie van medicatieoverdracht op hun organisatieplanning komt te staan. We zijn nu bezig om informatieve (lunch)sessies te organiseren over zaken die komen kijken bij het implementeren van medicatieoverdracht, bijvoorbeeld het regelen van toestemming van de cliënt en aansluiten op het LSP. Hierbij werken we samen met onder andere VZVZ.

Wat is voor de ggz de grootste uitdaging van dit programma?
Een van de uitdagingen die ik zie, is toestemming van de patiënt of cliënt. Dat zou in de ggz wel eens meer dan in andere sectoren een knelpunt kunnen worden. Aan sommige medicatie kunnen andere zorgverleners namelijk meteen zien wat er met iemand aan de hand is.

Wat geeft jou energie binnen dit programma?
Dit programma verbetert niet alleen de medicatieveiligheid, het maakt ook zichtbaar waar in de zorgketen nog knelpunten zitten. Denk bijvoorbeeld aan toegangsvoorzieningen voor niet-BIG-geregistreerde zorgverleners of het sluitend krijgen van de medicatieketen waar het justitiële zorg raakt of op het snijvlak sociaal domein en zorg. Dat vind ik zo interessant, daar haal ik heel veel energie uit! Wij zijn pioniers in het voor elkaar krijgen van een landelijke, zorgbrede uitwisseling. Logisch dat we daarbij tegen allerlei dingen aanlopen. Andere complexe ketenprogramma’s kunnen daar in de toekomst hun voordeel mee doen.

Wat zijn je tips voor ggz-organisaties? Wat kunnen ze nu al doen?
Volg de ontwikkelingen van het programma goed, word lid van de nieuwsbrief, sluit je aan bij onze community voor de ggz waar je ook je eigen vragen kunt stellen. Zorg dat iemand in je organisatie verantwoordelijk is om dit programma te volgen. Bedenk wat de impact wordt op het digitale landschap van je organisatie, houd daar rekening mee bij investeringen die je nu doet. Raadpleeg hiervoor al het implementatiehandboek zorgaanbieder. Zet het op de agenda in de regionale overleggen waarin je participeert, zodat je samen kunt optrekken. Informeer bij je softwareleverancier hoe die zich voorbereidt op de implementatie en wanneer deze verwacht over te gaan.

Aan welke sector geef jij het stokje door en waarom?
Aan de trombosezorg. Een kleine sector die vaak wat onderbelicht blijft, maar die gaat over een van de meest risicovolle medicatieprocessen.

Meer informatie over het programma Medicatieoverdracht in de ggz vind je hier.

Ga naar boven

Volg ons