Skip to the main content

Bericht uit de sector GGZ | Tweede lunchsessie Medicatieoverdracht terugkijken

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Kijk de tweede lunchsessie van de ggz rondom het programma Medicatieoverdracht terug. Het thema was ‘Wat moet je weten over toestemming bij elektronische medicatieoverdracht?’.

Op donderdag 14 december organiseerde de Nederlandse ggz de tweede lunchsessie rondom het programma Medicatieoverdracht. Het thema was ‘Wat moet je weten over toestemming bij elektronische medicatieoverdracht?’. Tijdens deze bijeenkomst namen Juliët Holtschlag van MIND en Jaimy Loppies van de Patiëntenfederatie de deelnemers mee in de uitkomsten van een onderzoek onder patiënten dat zij hebben gedaan rondom het onderwerp toestemming. De nadruk in deze sessie lag vooral op de rol van zorgprofessionals in het meenemen van cliënten bij het geven van toestemming. De volgende lunchsessie gaat dieper in op het gebruik van de toestemmingsvoorziening Mitz.

Heb je deze lunchsessie ‘Wat moet je weten over toestemming bij elektronische medicatieoverdracht?’ gemist? Kijk hier de lunchsessie terug. De bijbehorende presentatie, de Patiëntenmonitor, de onderzoeksresultaten van MIND en het antwoord op de gestelde vragen vind je op de website van de Nederlandse ggz.

Community Medicatieoverdracht
De Nederlandse ggz heeft een community Medicatieoverdracht. Een online community waar je elkaar vragen stelt, ervaringen uitwisselt, informatie vindt en op de hoogte blijft van wat er speelt rondom Medicatieoverdracht binnen de ggz. De community helpt je om verbinding te zoeken en van elkaar te leren op weg naar volledige digitale medicatieoverdracht.

De community is toegankelijk voor iedereen die werkzaam is binnen de ggz en zich bezighoudt met medicatiegegevens en medicatieoverdracht. Meld je aan via het registratieformulier en bekijk de handleiding voor meer uitleg over de community.

Lukt het aanmelden niet? Stuur dan een e-mail.

Vragen?
Heb je vragen over het programma Medicatieoverdracht? Stuur dan een bericht naar Jeanne van Eert, sectorprojectleider voor de ggz en Bram Paul Speelman, strategisch adviseur van de Nederlandse ggz.

Bron: de Nederlandse ggz

Ga naar boven

Volg ons