Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg aangenomen

De Tweede Kamer heeft eind september het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. Op dit moment is de elektronische gegevensuitwisseling (of digitale informatie-uitwisseling) in de Nederlandse zorg nog te vrijblijvend. Daar komt met de Wegiz verandering in doordat zorgaanbieders via algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) worden verplicht specifieke gegevensuitwisselingen digitaal te laten plaatsvinden.