Skip to the main content

Wegiz aangenomen door Eerste Kamer

Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet elektronisch verlopen in plaats van via de fax, dvd of op papier. De Eerste Kamer heeft op 18 april unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven is dat de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd.

Het doel van de Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De Wegiz richt zich op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. De Wegiz gaat over de vraag hoe gegevens uitgewisseld moeten worden, niet over de vraag óf gegevens uitgewisseld mogen worden. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren bepalen de zorgverleners namelijk zelf en dit leggen zij vervolgens vast.

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): “Er moeten dingen veranderen om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De Wegiz is daar een belangrijke stap in. Het standaardiseren van uitwisseling van gegevens gaat eraan bijdragen dat zorgverleners toegang hebben tot de benodigde medische informatie om goede zorg te leveren en daarmee gaat de kwaliteit van zorg omhoog. Ook wordt de tijd die zorgverleners spenderen aan administratie verminderd en wordt het risico op vermijdbare fouten kleiner. ”

Lees het hier het hele nieuwsbericht van VWS.

Marja Verwoerd, programmamanager Medicatieoverdracht: “Wij zijn heel blij dat deze wet aangenomen is. Als digitale gegevensuitwisseling niet meer vrijblijvend is maar verplicht, helpt dat het programma Medicatieoverdracht bij de opschaling. Softwareleveranciers hebben een stok achter de deur om de informatiestandaarden die nodig zijn voor digitale medicatieoverdracht in te bouwen. Dat draagt bij aan het bereiken van ons doel: betere medicatieveiligheid door een compleet en actueel medicatieoverzicht.”

Ga naar boven

Volg ons