Skip to the main content

‘Binnen het programma is veel respect voor elkaar’

Trombosezorg

Binnen het programma Medicatieoverdracht werken 10 sectoren samen. Een daarvan is de trombosezorg. Sectorprojectleider Marian de Jong vertelt waarom dit programma zo belangrijk is voor de trombosezorg en waarom haar werk haar zoveel energie geeft.

“Voor mij is participeren in dit programma de kers op de taart”, vertelt Marian de Jong. In april 2022 ging ze met pensioen na een lange carrière in de zorg. Opgeleid als medisch analist werkte ze in diverse laboratoria. Later deed ze ook een bedrijfskundige opleiding en ging ze als manager aan de slag, haar laatste functie was sectordirecteur bij Star-shl. Daarnaast werkt ze al 24 jaar als technical assessor bij de Raad voor Accreditatie. Het pensioen beviel haar matig, dus toen ze werd benaderd met de vraag of ze projectleider Trombosezorg wilde worden binnen het programma Medicatieoverdracht twijfelde ze geen moment.

Waarom vindt de sector Trombosezorg het belangrijk om mee te doen met het programma Medicatieoverdracht?
“Antistollingsmedicatie is hoogrisico-medicatie. De trombosediensten monitoren patiënten die Vitamine K-antagonisten gebruiken, dit is antistollingsmedicatie die zorgvuldig bewaakt moet worden. Globaal zijn in 2022 203.000 patiënten begeleid die deze medicijnen gebruiken. Doordat het doseringsschema vaak verandert, leidt dit aantal tot 3,8 miljoen voorschrijvingen per jaar. Deze hoge aantallen in combinatie met het grote risico dat patiënten lopen bij een onjuiste dosering van deze antistollingsmedicatie, maakt het programma Medicatieoverdracht heel belangrijk voor ons.”

Wat gaat digitale overdracht van medicatiegegevens betekenen voor professionals in de sector?
“Het is belangrijk dat de trombosedienst op elk moment weet welke medicatie een patiënt naast de antistollingsmedicatie gebruikt. Het is namelijk mogelijk dat andere medicatie invloed heeft op de stollingswaarde, waardoor de dosering van de antistollingsmedicatie moet worden aangepast. Nu krijgen de medewerkers van de trombosedienst deze informatie over andere medicatie via de patiënt en controleren ze het eventueel door te bellen met de apotheek. Door de digitalisering hebben ze straks een altijd up-to-date overzicht, dat is veel sneller en veiliger! De professionals in onze sector zijn dan ook enthousiast over het programma Medicatieoverdracht. Maar voor sommigen is het nog wel een ver-van-mijn-bed-show omdat de opschaling van het programma pas start als de ervaringen vanuit de Kickstart er zijn. Daardoor kan het nog wel een paar jaar duren voordat zij op de nieuwe manier gaan werken.”

Wat is er tot nu toe gebeurd?
“We staan er goed voor met intern een stevig projectteam van vijf mensen met verschillende expertises. Vanaf het begin hebben we veel gecommuniceerd met onze achterban. Medicatieoverdracht staat altijd op de agenda van de ledenvergadering van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) waarvan bijna alle trombosediensten lid zijn. Ook op onze website staat heel veel informatie. Verder zijn we al lange tijd in gesprek met VZVZ en met de softwareleveranciers. Onze sector heeft twee grote Trombosedienstinformatiesystemen (TrIS) en drie kleine. Star-shl met het TrIS van Asolutions doet mee aan de Kickstart Medicatieoverdracht. Met de leveranciers is overleg hoe er beheerst kan worden opgeschaald per regio”.

Waar zie je nog knelpunten?
“De hybride fase is een belangrijk punt van aandacht. Dat is de fase waarin sommige zorgaanbieders al op de nieuwe, digitale manier werken en andere nog niet. We maken ons ook nog wel zorgen over de toestemming van de patiënt voor het delen van zijn of haar gegevens. De trombosediensten hebben een aantal jaar geleden al toestemming gevraagd om informatie te delen met de apotheek. Is het mogelijk deze toestemming te migreren naar Mitz, een nieuwe voorziening waarin patiënten hun toestemmingskeuzes digitaal kunnen vastleggen? Of moeten ze opnieuw toestemming vragen? Daar hebben we nog vragen over. Een opt-out voor toestemming zou het mooiste zijn, daar hopen wij op. Op het gebied van toedienen van medicatie in de ambulante setting hebben we nog een uitdaging met de steeds wisselende doseringen. Hoe gaat zo’n toedienlijst, die bijvoorbeeld de thuiszorg gebruikt, eruitzien? Dat moet nog aanvullend beproefd worden.”

Wat geeft jou energie in dit programma?
“Ik vind het een interessant en uitdagend programma, ik ben blij dat ik hieraan kan bijdragen. Het verbeteren van de zorgkwaliteit voor een grote groep patiënten geeft mij heel veel energie. Wat ik erg prettig vind, is de sfeer in het programma. Er is veel respect voor elkaar. We kunnen best van mening verschillen, de sectoren hebben natuurlijk soms andere belangen, maar we hebben allemaal de wil om er samen uit te komen.”

Aan wie geef jij het stokje door?
“Aan Jikke Lambeek, sectorprojectleider van de Medisch Specialistische Zorg. De Trombosezorg heeft veel contact met de specialisten van de ziekenhuizen in het kader van de antistollingsmedicatie. Afstemming van de werkprocessen met MSZ is voor ons een belangrijk onderwerp.”

Meer informatie over het programma Medicatieoverdracht in de trombosezorg vind je hier.

 

Ga naar boven

Volg ons