Skip to the main content

Tweede Kamer wil dat regering opt-outregeling voor medicatieoverdracht verkent

De Tweede Kamer heeft op 27 juni een motie van D66 en VVD aangenomen die de regering vraagt om te verkennen of het uitwisselen van actuele medicatieoverzichten kan worden meegenomen in het wetsvoorstel (nu in voorbereiding) om een opt-out in de acute zorg te realiseren.

Met een opt-outregeling voor medicatieoverdracht kunnen zorgverleners medicatiegegevens met elkaar uitwisselen, tenzij de patiënt/cliënt expliciet aangeeft dit niet te willen. Op dit moment is het andersom: alleen als patiënten/cliënten expliciet vooraf toestemming geven, kunnen hun medicatiegegevens worden gedeeld met andere zorgverleners (opt-in).

Brief aan Tweede Kamer
De motie van D66 en VVD volgde op een brief die de Patiëntenfederatie, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en 11 andere zorgpartijen* op 21 juni stuurden aan de Tweede Kamer. Zij pleiten in deze brief voor een opt-outregeling voor de overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners. De ondertekenaars van de brief vinden dat het huidige systeem van opt-in goede uitwisseling van medicatiegegevens in de weg staat. Dat is nadelig voor de kwaliteit van de zorg, want zorgprofessionals kunnen alleen goede besluiten nemen over medicatie als ze een volledig en actueel medicatieoverzicht hebben. Veel patiënten weten overigens niet dat zij toestemming moeten geven voor het delen van hun medicatiegegevens. Zij gaan ervan uit medicatiegegevens nu al gedeeld worden en hun zorgverleners dus precies weten welke medicatie zij gebruiken.

Noodzakelijke stap
De brief roept de Tweede Kamer op de opt-out voor medicatieoverdracht wettelijk te regelen. De ondertekenaars verwijzen naar de wetgeving die de minister voorbereidt om de opt-outregeling voor de acute zorg te realiseren. Ze vinden dat een “zeer goede eerste stap” maar zien een opt-out voor medicatieoverdracht als een “belangrijke en noodzakelijke volgende stap”. Met het aannemen van de motie is deze stap een stuk dichterbij gekomen.

*Het gaat naast de Patiëntenfederatie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen om:

 • de KNMP (brancheorganisatie van apothekers en apotheken);
 • de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA);
 • InEen (branchevereniging van organisaties in de eerstelijnszorg: gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten en regionale ondersteuningsstructuren);
 • het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG);
 • de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV);
 • de Federatie Medisch Specialisten (FMS);
 • de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische centra (NFU)
 • de vereniging van zelfstandige klinieken in Nederland ZKN
 • de Nederlandse ggz;
 • de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT);
 • RSO Nederland.

 

Ga naar boven

Volg ons