Softwareleveranciers staan in hoge versnelling

Binnen het programma Medicatieoverdracht is een aantal softwareleveranciers druk bezig om een goede uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk te maken. Hoe vordert dat? SmartMed (apothekerssoftware) en leveranciersmanager Jan Kerssies (programma Medicatieoverdracht) vertellen waar ze staan en waar ze naartoe gaan.