Skip to the main content

Mijlpaal voor Medicatieoverdracht: eerste berichten over de lijn

De softwareleveranciers die meedoen aan de Kickstart Medicatieoverdracht hebben deze week voor de eerste keer medicatiegegevens volgens de informatiestandaard Medicatieproces 9 met elkaar uitgewisseld tijdens twee testdagen. Een grote stap voorwaarts voor het programma Medicatieoverdracht: van tekentafel naar praktijk!

Zorgverleners hebben een actueel en volledig medicatieoverzicht van hun patiënt of cliënt nodig om goede en veilige zorg te leveren. Om dat te realiseren, moeten de zorginformatiesystemen van zorgorganisaties medicatiegegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Dit is onderdeel van het landelijke, zorgbrede programma Medicatieoverdracht.

Van richtlijn naar Kickstart
De afgelopen jaren zijn de richtlijn Medicatieoverdracht en de informatiestandaard Medicatieproces 9 ontwikkeld die verantwoordelijkheden vastleggen en beschrijven welke medicatiegegevens op welke manier vastgelegd en uitgewisseld moeten worden. Sinds oktober 2022 beproeven 13 zorgaanbieders, 8 leveranciers van 10 zorginformatiesystemen en 3 leveranciers van PGO’s (Persoonlijke Gezondheidsomgevingen) de uitwisseling van medicatiegegevens binnen de Kickstart Medicatieoverdracht*.

Na intensieve maanden van voorbereiden en bouwen was het op 3 en 5 juli zover: de softwareleveranciers testten met elkaar voor de eerste keer het uitwisselen van berichten tussen hun informatiesystemen. Testcoördinator Jesse Scherpenisse legt uit: “Deze testdagen zijn bedoeld om te kijken of de technische onderlaag, het ‘wegenstelsel’ waarover berichten worden verstuurd, goed werkt en goed gebruikt wordt. Wordt het bericht goed afgeleverd en kunnen de systemen elkaars informatie begrijpen en op de juiste manier laten zien in hun systemen? Dat zijn de vragen die centraal staan.”

Meer gelukt dan gedacht
De eerste testdag was online, de tweede live in Utrecht. Op beide dagen waren naast de softwareleveranciers ook specialisten van Nictiz en VZVZ aanwezig om bij problemen meteen te kunnen helpen. In totaal namen meer dan 50 mensen aan de testdagen deel.

En het lukte! Tijdens de testdagen gingen de eerste berichten over de lijn tussen de verschillende softwaresystemen. Testcoördinator Jesse is tevreden: “Er is meer gelukt dan we vooraf gedacht hadden. Het is ook heel nuttig dat softwareleveranciers en inhoudsdeskundigen elkaar hier live ontmoeten. Hopelijk weten ze elkaar ook in de toekomst beter te vinden zodat ze problemen sneller kunnen oplossen.” Bart Molenaar van VZVZ is al vanaf het begin betrokken bij het ontwikkelen van de informatiestandaarden: “Hier hebben we al die tijd naartoe gewerkt. Je ziet dat mensen trots zijn op wat ze al hebben en soms zelfs verder zijn dan ze denken. De afgelopen twee dagen waren een zeer belangrijke eerste stap, die een goede basis legt om samen door te ontwikkelen.”

Ook de softwareleveranciers zijn positief over de dag. Kerime Bilgiz-Yilmaz, softwaretester van FarMedvisie, vertelt over 5 juli: “Het was een zinvolle dag. We hadden vijf berichten die we moesten testen en alle vijf zijn gelukt. We hebben veel geleerd”. Ook voor Chiel Labee, CTO bij SmartMed, is de dag een succes. “We hebben voorschrijfberichten binnengekregen van FarMedvisie, CGM, MicroHis en Chipsoft en dat ging goed. De lijntjes waren kort en de sfeer heel positief.”

Nog meer testen
Natuurlijk was deze testdag pas het begin. Het komend halfjaar zijn er elke maand testmomenten om de volgende stappen van het medicatieproces te testen. Ook worden testen samen met de zorgaanbieders van de Kickstart gedaan om te kijken of de systemen en nieuwe werkprocessen voor hen werkbaar zijn. In 2024 gaan de deelnemers aan de Kickstart echt live met het digitaal uitwisselen van medicatiegegevens volgens Medicatieproces 9.

*De softwareleveranciers die meedoen aan de Kickstart Medicatieoverdracht zijn ASolutions, CareConnections, CGM, Chipsoft, FarMedvisie, Dedalus, Medimo, Medxprt, SmartMed, Quli, Zorgdoc. De penvoerders van de Kickstart zijn de RSO’s RijnmondNet en GERRIT. 

Ga naar boven

Volg ons