Bericht uit de sector Gehandicaptenzorg | Kennismiddag VGN-leden: Medicatieoverdracht, goed voorbereid?!

Gehandicaptenzorg

Kennismiddag over het belang van uitwisseling van medicatiegegevens in de zorgketen.