Tweerichtingsverkeer bij medicijngebruik belangrijk, en liefst via PGO

Patiënt en cliënt

Tweerichtingsverkeer bij medicijngebruik is belangrijk, en het liefst gebeurt dit via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Daarover zijn patiënten uit het patiëntpanel van de Patiëntenfederatie Nederland het eens. Dit onderwerp werd besproken tijdens een focusgroep eind vorig jaar. Zeven patiënten beantwoordden vragen over het belang van tweerichtingsverkeer en om dit vanuit een PGO te doen. Ook deelden zij hun ervaringen hiermee en gaven zij eventuele adviezen voor uitwerking ervan. Dit gebeurde aan de hand van zes gebruiksscenario’s. De bevindingen helpen het Programma Medicatieoverdracht met het prioriteren van de ontwikkelingen die nodig zijn.