Skip to the main content

Verslag focusgroep medicatieoverzicht

Patiënt en cliënt

De bijeenkomst op 9 maart 2022 met de focusgroep had als onderwerp het geven van toestemming aan zorgverleners om gegevens te delen.

Zelf kunnen kiezen, maar wel met hulp van de zorgverlener

In het programma Medicatieoverdracht werken MIND en Patiëntenfederatie Nederland samen om het patiëntenperspectief rond de uitwisseling van medicatiegegevens te belichten. In deze focusgroep Medicatieoverdracht georganiseerd door MIND en Patiëntenfederatie Nederland ging het over het geven van toestemming aan zorgverleners om gegevens te delen.

  • De deelnemers vinden het belangrijk dat zorgverleners medische gegevens kunnen uitwisselen, vooral bij spoed. Zij willen graag zelf kunnen kiezen welke zorgverlener welke gegevens mag zien. En het liefst willen ze ook kunnen zeggen of een zorgverlener alle gegevens mag zien, of alleen informatie over medicijnen.
    De deelnemers zouden het fijn vinden als ze iemand anders kunnen benoemen die voor hen toestemming kan geven, als zij dat op dat moment niet zelf kunnen. Bijvoorbeeld in een spoedgeval.
  • Bij het kiezen of zij toestemming willen geven, vinden de deelnemers het belangrijk dat mensen ergens advies kunnen krijgen. Bijvoorbeeld bij de huisarts. Wat betekent het voor iemand als ze geen toestemming willen geven? De huisarts weet wat dit voor gevolgen heeft en kan dit uitleggen.
    Dit geldt zeker voor kwetsbare patiënten. We moeten goed nadenken over hoe we deze groep kunnen bereiken. Misschien via de huisarts, of vrijwilligers, buurthuizen, begeleiders en maatschappelijk werk.
  • De deelnemers willen eenvoudig en op een veilige manier toestemming kunnen geven. Ze willen zien welke zorgverleners naar hun gegevens hebben gekeken. Zij willen zelf kunnen veranderen wie de gegevens mag bekijken. De deelnemers vinden het belangrijk dat de toestemming bij de zorgaanbieders (uit verschillende regio’s) bekend is en dat het goed opgeslagen is in het systeem.
Ga naar boven

Volg ons