Skip to the main content

Bericht vanuit de sector Patiënt en cliënt: Regio’s Friesland en Rijnmond starten proef voor betere uitwisseling medicatiegegevens

Patiënt en cliënt

Wekelijks belanden meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis door verkeerd gebruik van medicijnen. Bijna de helft hiervan kunnen we voorkomen als zorgverleners weten welke medicijnen een patiënt gebruikt en deze gegevens kunnen uitwisselen met andere zorgverleners. Dat is nu niet het geval. Om dit op te lossen, is het landelijk programma ‘Samen voor medicatieoverdracht’ in het leven geroepen. Regio Friesland en Rijnmond startten in oktober 2022 als eerste met een proef voor het beter uitwisselen van medicatiegegevens.

Het is belangrijk dat zorgverleners weten welke medicijnen een patiënt gebruikt en dat zij deze gegevens veilig kunnen delen met andere zorgverleners. Zorgverleners weten nu niet altijd welke medicijnen een patiënt gebruikt. Daardoor schrijven ze niet altijd de juiste medicijnen voor of dienen deze niet juist toe. Jaarlijks zijn daardoor duizenden (her)opnames in het ziekenhuis. Patiënten weten vaak niet dat zorgaanbieders geen medicatiegegevens uitwisselen. Ze gaan er vaak vanuit dat hun huisarts, specialist of verpleegkundige wel weet wat ze slikken en smeren.

Overzicht medicijnen controleren
Het programma ‘Samen voor medicatieoverdracht’ is een samenwerking tussen alle zorgverleners in Nederland: van huisarts tot cardioloog, van kinderarts tot specialist ouderengeneeskunde en van trombosedienst tot GGD. De patiënt kan helpen door regelmatig zijn of haar overzicht met medicijnen na te kijken. En altijd een overzicht mee te nemen naar een zorgverlener. Een medicatieoverzicht kan iedereen opvragen bij de apotheek. Het overzicht wordt geprint. Straks zullen patiënten een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) kunnen downloaden waarin zij digitaal de medicatiegegevens van al hun zorgverleners kunnen ontvangen.

Gegevens medicijnen uitwisselen
Verder werkt het programma er hard aan dat medicatiegegevens in de toekomst worden uitgewisseld tussen alle zorgverleners. Maar nu is dat nog niet het geval. En ook in de toekomst staat niet alles automatisch in je medisch dossier. Wil je al dat zorgverleners jouw medische gegevens delen met een andere zorgverlener? Bijvoorbeeld dat jouw arts in het ziekenhuis jouw gegevens doorgeeft aan jouw huisarts? Dan moet je daar toestemming voor geven aan de betreffende arts.

Regio’s Friesland en Rijnmond
Regio-organisaties GERRIT (regio Friesland) en Stichting RijnmondNet (regio Rijnmond) starten met zorgaanbieders en hun leveranciers met het beter uitwisselen van medicatiegegevens tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en patiënt via de PGO. Zij gaan aan de slag met de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9 in combinatie met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in een tweejarige Kickstart.

Ga naar boven

Volg ons