Medicatiebewaking en een staken-toedieningsafspraak

Utrecht

Hoe digitale uitwisseling van medicatiegegevens kan bijdragen aan veilige en efficiënte zorg.