Skip to the main content

Medicatiebewaking en een staken-toedieningsafspraak

Regio Utrecht

Hoe digitale uitwisseling van medicatiegegevens kan bijdragen aan veilige en efficiënte zorg.

In onderstaande casus schrijft een arts Acenocoumarol (bloedverdunners) voor. Het gaat over medicatiebewaking en een staken-Toedieningsafspraak (TA).

Huidige situatie
Een arts schrijft aan een patiënt Acenocoumarol (bloedverdunners) voor. De dosis en het werkelijke gebruik worden bepaald door de tromboseartsen. Als de patiënt al een tijdje geen nieuwe tabletten heeft afgehaald in de apotheek, kan de apotheker aan de verstrekkingen niet zien wat de patiënt momenteel aan medicatie slikt. Wellicht heeft de arts de medicatie stopgezet of heeft de patiënt op aanwijzen van de trombosedienst minder medicatie gebruikt. De apotheker moet dus hiernaar gissen en heeft geen actueel medicatieoverzicht. Acenocoumarol heeft meerdere wisselwerkingen met andere medicijnen. De apotheker zet daarom handmatig een vinkje in het systeem om de medicatiebewaking aan te zetten. Deze informatie (dat vinkje) is echter niet uitwisselbaar naar andere apothekers of voorschrijvers. Bovendien kan de medicatiebewakingstermijn verlopen zonder dat hier een melding van komt.

Situatie met de informatiestandaard Medicatieproces
In de situatie met gebruik van de informatiestandaard Medicatieproces schrijft een arts Acenocoumarol voor als medicatieafspraak (MA) zonder einddatum. De apotheek maakt vervolgens ook een toedieningsafspraak (TA) aan zonder einddatum. Hierdoor blijft de medicatiebewaking aan staan. De medicatie blijft actueel totdat de arts een stop-medicatieafspraak aanmaakt. Vanaf dat moment staat er een einddatum in het systeem van de apotheek en dus ook voor de medicatiebewaking. De apotheker maakt tevens een stop-toedieningsafspraak. De (stop-)medicatieafspraak en de (stop-)toedieningsafspraak zijn uitwisselbaar met andere zorgverleners waardoor deze ook over de benodigde actuele informatie beschikken en er waar nodig medicatiebewaking op kunnen uitvoeren.

Ga naar boven

Volg ons