Skip to the main content

‘Je hebt elkaar nodig om de keten te sluiten’

Yvonne Beckers startte haar loopbaan in de commerciële sector maar houdt zich nu al ruim 15 jaar bezig met projecten op het snijvlak van zorg en ICT. De zorg beter maken, voor zorgprofessionals en mensen met een beperking, dat motiveert haar. Sinds januari 2022 is ze sectorprojectleider Gehandicaptenzorg van het programma Medicatieoverdracht

Waarom vindt de sector gehandicaptenzorg het belangrijk om mee te doen met het programma Medicatieoverdracht?
“Voor onze sector is grote winst te behalen omdat veel van onze cliënten, ongeveer 200.000 mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking, meerdere behandelaren hebben. Bijvoorbeeld een huisarts voor de algemene medische zorg en een arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) voor de meer handicapgebonden problematiek. En mensen met een beperking zien ook specialisten in het ziekenhuis. Nu hebben zorgverleners vaak geen compleet beeld van de medicatie die een cliënt gebruikt omdat ze medicatiegegevens niet standaard met elkaar uitwisselen. De zorgverlener moet dan volledig vertrouwen op wat de cliënt en zijn of haar verwant of wettelijk vertegenwoordiger vertelt over de medicatie. Dat gaat niet altijd goed, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties.”

“Naast voorschrijvers hebben we in onze sector ook een grote groep toedieners van medicatie. De toedienlijst komt nu van de apotheker maar veranderingen uit de avond-, nacht- en weekenddiensten komen vaak niet in de toedienlijst terecht. Met het programma Medicatieoverdracht krijgen we een complete, betrouwbare toedienlijst waarin toedieners ook kunnen zien wat andere zorgverleners hebben gedaan. Dat is belangrijk want onze sector kent veel overdrachtsmomenten. Mensen met een beperking die bij een zorgorganisatie wonen, gaan bijvoorbeeld overdag naar een dagbesteding waar ze ook medicijnen krijgen toegediend. Of kinderen wonen door de week bij de zorgorganisatie en gaan in het weekend thuis logeren.”

Wat gaat digitale overdracht van medicatiegegevens concreet betekenen voor professionals in de sector?
“Het scheelt de voorschrijvers in onze sector heel veel tijd als ze de medicatie-informatie niet hoeven op te vragen bij de cliënt, een naaste of een andere zorgverlener. Het vraagt natuurlijk wel discipline van alle partijen; elke zorgverlener moet zorgvuldig digitaal vastleggen wat hij of zij doet op het gebied van medicatie. Je moet je ervan bewust zijn dat wat jij registreert ook belangrijk is voor andere zorgverleners in de keten.”

Wat is er tot nu toe gebeurd in de sector gehandicaptenzorg?
“We hebben de afgelopen twee jaar deelgenomen aan de kernteams waarin vertegenwoordigers van alle zorgsectoren tot in detail met elkaar hebben uitgewerkt welke informatie precies wordt geregistreerd en uitgewisseld. Dat is echt het hart van het programma. Nu zijn we het in de Kickstart Medicatieoverdracht op kleine schaal in de praktijk aan het brengen. Daarna volgt de landelijke implementatie. Het is mooi dat een gehandicaptenzorgorganisatie, Alliade met softwareleverancier Medimo, meedoet aan de Kickstart zodat we sectorspecifieke zaken kunnen beproeven. We nemen onze achterban ook al zoveel mogelijk mee in wat er aankomt. Op 14 september hadden we bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst waar 70 mensen aanwezig waren.”

Waar zie je nog knelpunten?
“Het merendeel van de toedieners van medicatie in onze sector is agogisch opgeleid. Dat betekent dat zij niet BIG-geregistreerd zijn en dus geen UZI-pas hebben waarmee zij digitaal kunnen aantonen wie ze zijn. Daardoor hebben ze niet automatisch toegang hebben tot medicatiegegevens die via het LSP beschikbaar zijn. In de Kickstart hebben we een workaround gevonden, maar voor de lange termijn zijn we hier nog niet helemaal uit. Hiervoor zijn andere landelijke afspraken nodig over het vertrouwensmodel.”

“Toestemming van de cliënt is ook nog een uitdaging. De cliënt moet natuurlijk toestemming geven voor gegevensuitwisseling, maar in de gehandicaptenzorg moet je ook rekening houden met het netwerk rondom de cliënt. Soms geeft de cliënt zelf toestemming, soms een naaste. Een deel van de gehandicaptenzorgorganisaties heeft al een koppeling van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) en elektronische toedienregistratie (eTDR) met een apotheekinformatiesysteem (AIS) en heeft daarvoor de toestemming al geregeld. Dus er is wel wat ervaring maar zo’n groot ketenprogramma vraagt om een ander soort toestemming. In themasessies werken we samen met onze achterban uit wat we hiervoor nog te doen hebben, zodat we de sector samen goed voorbereiden.”

Wat geeft je energie in dit programma?
“Het geeft mij energie dat ik bijdraag aan een kwaliteitsverbetering voor de zorgverleners en mensen met een beperking in deze sector. Ik vind het ook heel mooi aan dit programma dat het door zoveel sectoren (negen zorgsectoren en de sector Patiënt & cliënt) gedragen wordt. Het is niet altijd makkelijk want iedereen heeft zijn eigen belangen, maar het is een ketenprogramma, je hebt elkaar nodig om de keten te sluiten.”

Wat zijn je tips voor gehandicaptenzorgorganisaties? Wat kunnen ze nu al doen?
“Elektronische toedienregistratie implementeren is op zich een goed idee, je neemt dan al een paar stappen richting digitaal werken. Maar het kan het wel betekenen dat je nu nog koppelingen met verschillende apothekers moet maken. Verder adviseer ik om het te bespreken met je softwareleverancier en te zorgen dat je het digitale landschap van je organisatie en de digitale vaardigheden van je medewerker op orde hebt. Dan kun je straks snel aansluiten en de vruchten plukken van digitale medicatieoverdracht.”

Aan wie geef je het stokje door?
“Aan Shanti Ganesh, sectorprojectleider Openbare Farmacie, omdat deze sector een centrale rol speelt in medicatieoverdracht.”

Contact opnemen met het sectorteam gehandicaptenzorg? Klik hier voor de contactgegevens (helemaal onderaan de pagina)

Lees ook deze interviews met andere sectorprojectleiders van Medicatieoverdracht:

Ga naar boven

Volg ons