Artikel SynthesHIS | CGM HUISARTS en MicroHIS testen het nieuwe medicatieproces

Het is al jaren een grote wens: op ieder moment een compleet en actueel medicatieoverzicht kunnen
opvragen. Geen onvolledige informatie meer, nabellen of faxen.