Pilot uitwisseling medicatiegegevens: Tandarts met apothekers van start

Mondzorg

In Nijmegen is een pilot met digitale uitwisseling van medicatiegegevens tussen de apotheek en tandartspraktijk gestart. Tandartsen hebben regelmatig te maken met patiënten die medicatie gebruiken die het behandelplan kan beïnvloeden. Door digitale uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk te maken, neemt de medicatieveiligheid toe.