Skip to the main content

Pilot uitwisseling medicatiegegevens: Tandarts met apothekers van start

Openbare farmacie, Mondzorg

In Nijmegen is een pilot met digitale uitwisseling van medicatiegegevens tussen de apotheek en tandartspraktijk gestart. Tandartsen hebben regelmatig te maken met patiënten die medicatie gebruiken die het behandelplan kan beïnvloeden. Door digitale uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk te maken, neemt de medicatieveiligheid toe.

Kleinschalig
De pilot wordt in eerste instantie op kleine schaal uitgevoerd in de stad Nijmegen met een enthousiaste tandartspraktijk en twee apotheken. Het is een eerste onderzoek naar maatregelen die nodig zijn om voor tandartspraktijken het opvragen van medicatiegegevens mogelijk te maken. Vervolgens is de vraag wat daarvan de betekenis is voor het behandelplan. Deze pilot en de twee die daarna volgen bij andere tandartspraktijken, worden geëvalueerd. 

Maatregelen
Doel is dat tandartspraktijken voor de medicatieoverdracht in de toekomst kunnen aansluiten op een landelijke infrastructuur, in deze pilot het Landelijk Schakelpunt (LSP), dat het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en zorgverleners regelt. Hiervoor moeten maatregelen worden getroffen, zoals: 

  • het beleggen van het Goed Beheerd Zorg systeem (GBZ beheer); 
  • het gebruik van beveiligde netwerkverbindingen; 
  • de wens van de patiënt (o.a. toestemming); 
  • het registreren als UZI-abonnee; 
  • het inpassen in de processen in de praktijk en; 
  • de gebruiksovereenkomst met VZVZ, verantwoordelijke voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het LSP. 

Ook wordt gekeken of de aansluiting op het LSP-consequenties heeft voor alle aangesloten randapparatuur die een moderne tandartspraktijk heeft. Door middel van een knelpunteninventarisatie worden alle te nemen maatregelen in kaart gebracht.  

Naar verwachting zijn in november 2021 alle drie de (pilot)tandartspraktijken aangesloten op het LSP en kunnen de tandartsen gaan werken met de medische gegevens die verkregen worden bij de apotheken in de regio. 

Samenwerking
De pilots worden in nauwe samenwerking van de KNMT, KNMP, Patiëntenfederatie Nederland en VZVZ uitgevoerd. Bij deze pilots is eveneens de leverancier van het tandartsinformatiesysteem van de praktijken intensief betrokken. Wil je meer weten over de sector Mondzorg en medicatieoverdracht? Kijk dan op de sectorpagina Mondzorg. 

Ga naar boven

Volg ons