Artikel PW | ‘Apothekers beschikken straks over een actueel en volledig medicatieoverzicht’

Zorgverleners en softwareleveranciers in de regio’s Friesland en Rijnmond zijn als eersten gestart met het implementeren van de nieuwe landelijke informatiestandaard Medicatieproces 9.