Skip to the main content

Bericht vanuit de sector MSZ: Kickstart Medicatieoverdracht

Medisch specialistische zorg

Vorig jaar is de richtlijn “Overdracht medicatiegegevens in de keten” herzien en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Voor zorginstellingen in de medisch specialistische zorg (MSZ) betekent dat veranderingen in de werkprocessen rondom medicatieoverdracht in de keten. De belangrijkste verandering is de volledige digitalisering van het medicatieproces waardoor uitwisseling in de gehele keten mogelijk is. Het projectteam Medicatieoverdracht MSZ neemt namens de verschillende brancheverenigingen NFU, NVZ, ZKN, FMS en NVZA deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht. Momenteel is het programma zich aan het voorbereiden op een Kickstart.

Aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht werken diverse sectoren mee. Naast de medisch specialistische zorg zijn dat: de GGZ, huisartsenzorg, mondzorg, gehandicaptenzorg, openbare farmacie, publieke zorg, trombosezorg, VVT en de sector patiënt & cliënt. De komende jaren worden de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht -Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden- door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd.

De Kickstart: eerste begeleide uitrol voorafgaand aan brede uitrol
Voordat de informatiestandaarden breed uitgerold worden in de praktijk, worden ze uitgebreid getoetst. In de ‘Kickstart’ wordt in een beperkte setting de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ ism een samenwerkingsverband uitgebouwd en geïmplementeerd. Hiervoor komt subsidie beschikbaar. Lees hier meer over de kickstart en de bijbehorende subsidieregeling.

Interesse
Heeft uw instelling interesse in deelname aan en/of heeft u behoefte aan meer informatie over de Kickstart? Neem dan contact op met het begeleidingsteam Kickstart.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over het programma Medicatieoverdracht bij Over het programma. Voor de sector MSZ is tevens een eigen pagina beschikbaar.

Namens de sector,
Berthe de Kok
Lieke Wiggers
Jikke Lambeek
Arjanne Mulder

Ga naar boven

Volg ons