Skip to the main content

Kickstart Medicatieoverdracht in de keten

De komende jaren worden de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht -Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden- door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd.

Testen voorafgaand aan brede uitrol
Voordat de informatiestandaarden breed uitgerold worden in de praktijk, worden ze uitgebreid getoetst. In de ‘Kickstart’ wordt in een beperkte setting aangetoond dat de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ werkt in de praktijk.

In de Kickstart worden de registratiesystemen van zorgaanbieders aangepast, getoetst en in gebruik genomen door eerste gebruikers. De zorgaanbieders passen de werkprocessen aan volgens de richtlijn. De leerervaringen die tijdens de Kickstart worden opgedaan, worden gebruikt voor eventuele bijstelling van de informatiestandaard en een efficiënte brede implementatie.

De beperkte setting bestaat uit twee regio’s waar softwareleveranciers, zorgaanbieders en patiënten de stappen 0 en 3 tot en met 6 uit het 10-stappenplan operationeel maken tot en met de eerste begeleide uitrol bij de betrokken zorgaanbieders. Het programma Medicatieoverdracht organiseert en begeleidt de Kickstart.

Subsidieregeling
Het ministerie van VWS bereidt een subsidieregeling voor de Kickstart voor. Daarin staan de voorwaarden voor de regionale samenwerkingsverbanden en de beoordelingscriteria vermeld. De vrijgave van het budget voor de Kickstart is onderdeel van de besluitvorming richting Prinsjesdag waarna de publicatie van het beleidskader naar verwachting kort na Prinsjesdag plaatsvindt.

Op de hoogte gehouden worden?
Nadat het ministerie van VWS de subsidieregeling via Dus-I heeft gepubliceerd, wordt door het programma Medicatieoverdracht een informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden georganiseerd. Wil je op de hoogte gebracht worden over de publicatie en de informatiebijeenkomst? Meld je dan aan via e-mail en ontvang een bericht als de subsidieregeling is gepubliceerd. 

Ga naar boven

Volg ons