Skip to the main content

Bericht vanuit de sector Geestelijke gezondheidszorg: Webinar terugkijken

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Op maandag 5 december heeft de Nederlandse ggz een webinar over het programma Medicatieoverdracht georganiseerd.

Aan de hand van 3 presentaties werden de deelnemers in vogelvlucht meegenomen door het programma, waar we staan als ggz-sector en hoe u voor te bereiden op de veranderingen.

Heeft u dit webinar gemist? Terugkijken kan via deze link.

De bijbehorende presentaties en het antwoord op de gestelde vragen vindt u op de website van de Nederlandse ggz.

Meer informatie
Buiten de informatie op deze website en de sectorpagina, kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.
Ook deelt het programma regelmatig informatie via LinkedIn.

Over het programma
Het overdragen van medicatiegegevens is een foutgevoelig onderdeel van het zorgproces. Iedere week belanden er zo’n 1.200 mensen in het ziekenhuis door medicatie-incidenten. Bijna de helft daarvan is vermijdbaar als medicatiegegevens beter worden uitgewisseld. Daarnaast kost het vaak veel tijd en energie om informatie over medicatie op tijd én compleet te verkrijgen.
In het programma Medicatieoverdracht werken alle zorgsectoren samen met softwareleveranciers aan een sluitende keten voor een nauwkeurige en volledige elektronische overdracht van medicatiegegevens.

Ga naar boven

Volg ons