Skip to the main content

FAQ’S Kickstart

Kickstart|FAQ's

Alle gestelde vragen en antwoorden over de Kickstart vind je hier.

Kickstart Medicatieoverdracht

Veilige en efficiënte medicatieoverdracht is van groot belang. Zorgverleners rondom een patiënt of cliënt hebben niet altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht. Daardoor wordt niet altijd de juiste medicatie voorgeschreven of toegediend. Elektronische gegevens beter uitwisselen waardoor wél een actueel en volledig medicatieoverzicht beschikbaar is. Dat is van belang voor heel de zorgketen.

Regio-organisaties GERRIT (regio Friesland) en Stichting RijnmondNet (regio Rijnmond) zijn in oktober 2022 met zorgaanbieders en hun leveranciers als eerste gestart met de implementatie van medicatieoverdracht. Zij implementeren de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9 in combinatie met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in een tweejarige Kickstart. Hiermee start de landelijke uitrol van medicatieoverdracht in de keten.

Aan de Kickstart doen mee:

In de samenwerkingsverbanden in deze regio’s nemen in totaal 13 zorgaanbieders, 10 verschillende zorginformatiesystemen en 3 PGO’s deel.

In de regio Friesland werkt penvoerder Wij zijn GERRIT (RSO) met de deelnemende zorgorganisaties: Stichting Antonius Zorggroep (Sneek), Gezondheidscentrum Makkum, Apotheek De Dokkumer Wâlden, Stichting Alliade, Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland, Stichting Patyna. De XIS-softwareleveranciers zijn: CGM, FarMedvisie, Chipsoft, CareConnections en Medimo, de PGO-leveranciers zijn: Zorgdoc, Medxpert en Quli.

In de regio Rijnmond werkt penvoerder Stichting RijnmondNet (RSO) met de deelnemende zorgorganisaties: Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Huisartsenpraktijk Emmapark, Huisartsenpraktijk Bender, Apotheek Pijnacker Centrum, Poli-apotheek Sint Franciscus Gasthuis, Stichting Laurens, Stichting Star-shl. De XIS-softwareleveranciers zijn: CGM, FarMedvisie, Chipsoft, Smartmed, MicroHis, en Asolutions, de PGO-leverancier is: Zorgdoc.

In de Kickstartregio’s wordt de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9 in combinatie met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ geïmplementeerd. Hiermee start de landelijke uitrol van medicatieoverdracht in de keten.

In de Kickstart worden in twee jaar de stappen Voorbereiding (0), Voorschrijven (3), Verificatie en gebruiken (4), Verstrekken (5) en Toedienen (6) geïmplementeerd. In het implementatiehandboek zorgaanbieders vind je meer informatie over wat elke stap inhoudt. Op basis van de opgehaalde ervaringen tijdens de Kickstart wordt dit handboek aangepast. De sectoren vertalen het algemene implementatiehandboek naar hun specifieke zorgproces. Ook voor leveranciers is documentatie voor implementatie opgesteld.

De samenwerkingsverbanden delen hun praktijkervaringen in ‘lessons learned’. Als dat nodig is, wordt de informatiestandaard bijgesteld. Zo wordt voorbereid op de landelijke implementatie van medicatieoverdracht in de keten. De patiëntveiligheid verbetert en het bespaart zorgverleners veel tijd na implementatie in de keten doordat zij de medicatiegegevens meteen beschikbaar hebben en niet hoeven opvragen bij andere behandelaren.

Bij werken met medicatie moet elke behandelaar de beschikking hebben over een altijd actueel medicatieoverzicht. Daarvoor moet een zorgverlener zelf ook op eenduidige wijze medicatiegegevens vastleggen in het informatiesysteem zodat andere zorgverleners dat weer kunnen toevoegen aan het medicatieoverzicht. Je kunt je al inlezen in het algemene implementatiehandboek voor zorgaanbieders. Jouw sector maakt de zorgprocesafspraken nog specifiek.

In het implementatiehandboek voor de hele keten staan zorgprocesafspraken die zijn gemaakt door en met zorgverleners voor de implementatie. Zo kun je al zien wat er verandert in de dagelijkse praktijk. Ook is een checklist opgenomen waarin bijvoorbeeld de randvoorwaarden staan waar een zorgaanbieder aan moet voldoen. Hier vind je meer informatie over wat je kunt verwachten. Jouw sector maakt de zorgprocesafspraken tijdens en na de Kickstartimplementatie specifiek voor de sector waarin jij werkzaam bent.

Daarnaast is het aan te raden om als zorgaanbieder bij jouw softwareleverancier(s) aan te geven dat jij in de toekomst graag gegevens wil uitwisselen volgens de informatiestandaard Medicatieproces 9.

Voor leveranciers die niet deelnemen aan de Kickstart is dezelfde documentatie beschikbaar gesteld als voor de deelnemers aan de Kickstart. Deze documentatie bestaat onder andere uit de bouwdocumentatie, de tooling en diverse kennissessies die terug te kijken of te luisteren zijn. Hiermee kun je als leverancier een eerste impactbepaling en/of inspanningsanalyse maken.

Alle informatie en documentatie die beschikbaar is voor ondersteuning tijdens het bouw- en ontwikkeltraject is hier te vinden. Houd er rekening mee dat deze documentatie gedurende de Kickstart kan veranderen.

Jouw persoonlijke begeleiding start bij het Validatieloket. Dit loket begeleid je bij de veranderingen die doorgevoerd moeten worden in de software en/of werkprocessen, het zorgt voor hulpmiddelen om deze veranderingen te testen en het valideert de software. Via het aanmeldformulier kun je je aanmelden voor een (digitaal) intakegesprek.

Ben je nog niet zo ver met de voorbereiding, maar ben je wel geïnteresseerd? Geef dit alvast aan via dit formulier. Wij nemen contact met je op en voorzien je van de beschikbare informatie.

De Kickstart is eind 2024 afgerond. De Kickstartregio’s in Friesland en Rijnmond delen hun praktijkervaringen in ‘lessons learned’. Als dat nodig is, wordt de informatiestandaard bijgesteld. Zo wordt voorbereid op de landelijke implementatie van medicatieoverdracht in de keten. De patiëntveiligheid verbetert en het bespaart zorgverleners veel tijd na implementatie in de keten.

Elektronische gegevens beter uitwisselen waardoor wél een actueel en volledig medicatieoverzicht beschikbaar is. Dat is van belang voor heel de zorgketen. De patiëntveiligheid verbetert en het bespaart zorgverleners veel tijd na implementatie in de keten. Daarom werken negen zorgsectoren en hun IT-leveranciers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Patiëntenfederatie Nederland, MIND, RSO Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en VZVZ hier samen aan.

De geleerde lessen uit de Kickstart die voor jou relevant zijn ontvang je via de communicatiekanalen van jouw sector. Het programmateam faciliteert hierin en stelt infographics, factsheets, artikelen, presentaties voor de zorgketen beschikbaar.

Op de sectorpagina’s staat per sector het e-mailadres van de projectleider.

De Kickstart wordt eind 2024 afgerond en geëvalueerd. De ‘lessons learned’ worden daarna maximaal benut voor de implementatie bij alle sectoren in de rest van Nederland. De exacte planning van de implementatie hangt mede af van hoe de Kickstart verloopt en hoeveel verbeterpunten er zijn.

Abonneer je op de nieuwsbrief Medicatieoverdracht.

Ga naar boven

Volg ons