Skip to the main content

Het stoppen van medicatie (CMR)

Hoe digitale uitwisseling van medicatiegegevens kan bijdragen aan veilige en efficiënte zorg.

Huidige situatie bij stoppen met medicatie

Een specialist schrijft het medicijn Entresto voor en stuurt dit naar de apotheek. Hij schrijft daar handmatig de opmerking bij dat het medicijn Lisinopril gestopt moet worden. De apotheek legt dit vast in haar systeem. Twee maanden later ontvangt de apotheek een verstrekkingsverzoek van de huisarts voor Lisinopril. De huisarts blijft als voorschrijver van Lisinopril verstrekkingsverzoeken sturen naar apotheek omdat het staken door de specialist niet bij hem bekend was. De apotheek geeft in eerste instantie netjes op verzoek van de huisarts Lisinopril uit tot de opmerking over het stoppen opvalt. Dan neemt de apotheker actie om te controleren of Lisinopril wel verstrekt moet worden. Bij de huisarts stond niets over stoppen met Lisinopril in de correspondentie met de specialist. De huisarts neemt contact op met de specialist en Lisinopril wordt gestopt. De apotheker brengt de patiënt hiervan op de hoogte.

Situatie bij gebruik informatiestandaard Medicatieproces

Bij gebruik van de informatiestandaard Medicatieproces schrijft de specialist Entresto voor en stuurt hij de medicatieafspraak en het verstrekkingsverzoek naar de apotheek. Daarnaast maakt de specialist een staken-medicatieafspraak aan voor Lisinopril. Deze is beschikbaar voor alle betrokken zorgverleners. De standaard maakt het mogelijk voor voorschrijvers om medicatie van andere voorschrijvers te staken. Het staken van medicatie gebeurt in de vorm van een afspraak die voor alle betrokken partijen in te zien is. Hierdoor is voor iedereen helder en inzichtelijk wat de medicatieafspraken zijn

Ga naar boven

Volg ons