Skip to the main content

Nieuwe efficiënte werkwijze

Hoe digitale uitwisseling van medicatiegegevens kan bijdragen aan veilige en efficiënte zorg.

Huisartsen beschikken bij het medicatieproces niet altijd over actuele medicatiegegevens van andere zorgverleners. Ook kunnen zij hun informatie niet eenvoudig en eenduidig delen met anderen. Dat levert veel extra werk op zoals telefoontjes met en van de apotheek en andere zorgverleners.

Nu wordt de huisarts via brieven geïnformeerd over specialistische receptuurwijzigingen. Nadelen daarvan zijn dat deze brief soms (veel) later komt en dat de huisarts daaruit handmatig de voorschriften moet overbrengen naar het medicatie-overzicht. Ook de apotheek kan een informatiebron zijn voor de specialistische receptuur. Maar alleen als de huisarts innig samenwerkt met deze apotheek en de patiënt daar het geneesmiddel betrekt. En niet – zoals vaak gebeurt – via de poliklinische apotheek.

Efficiency
Welke efficiency brengt de nieuwe werkwijze?
De huisarts kan direct van de specialist de medicatie-afspraken betrekken en inlezen in het medicatie-overzicht. Daarnaast verzendt de reguliere apotheek, de dienstapotheek of de poliklinische apotheek een afleverbericht na het afleveren van geneesmiddelen. De huisarts is hiermee geïnformeerd over de therapietrouw.

MSZ

“Huisartsen beschikken bij het medicatieproces niet altijd over actuele medicatiegegevens van andere zorgverleners”

De Nederlandse ggz

Ga naar boven

Volg ons