Skip to the main content

Melding bij Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI)

Hoe digitale uitwisseling van medicatiegegevens kan bijdragen aan veilige en efficiënte zorg. Deze praktijkprikkel is gebaseerd op een melding bij Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI), voorheen Portaal voor Patiëntveiligheid.

Dubbele antistolling zonder verwachte behandelduur
Bloedingen zijn de belangrijkste bijwerking van antitrombotica en het risico hierop neemt aanzienlijk toe bij het combineren van antitrombotica. Het is daarom wenselijk een behandeling met dubbele of drievoudige antistolling niet langer voor te schrijven dan strikt noodzakelijk.

Melding
Een cardioloog schrijft een combinatie van twee antitrombotica voor, waaronder clopidogrel. Op het recept staan geen indicatie en geplande behandelduur vermeld. De huisarts ontvangt op een zeker moment een brief van de cardioloog waarin de einddatum voor clopidogrel staat genoemd. De huisarts verwerkt deze datum echter niet in het HIS en parafeert na de geplande einddatum nog een paar maal herhaalrecepten voor clopidogrel tabletten. Iets meer dan een jaar na de start van de twee antitrombotica ontdekt de apotheker bij het controleren van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) dat de patiënt dubbele antistolling zonder geplande einddatum gebruikt. Na navraag bij de huisarts komt de specialistenbrief met de geplande einddatum boven water.

Nieuwe situatie met informatiestandaard Medicatieproces 9
Bij het voorschrijven van medicatie maakt de cardioloog een medicatieafspraak, in dit geval voor twee antitrombotica waaronder clopidogrel. In de medicatieafspraak kan de cardioloog de reden van voorschrijven aangeven (wettelijk verplicht voor 23 geneesmiddelen, clopidogrel is niet één van deze 23 geneesmiddelen) en een stopdatum. Door in de medicatieafspraak de stopdatum in te vullen, zijn deze gegevens zichtbaar voor alle zorgverleners in de medicatieketen, zoals huisarts en apotheker. Hierdoor is voor iedereen helder en inzichtelijk wat de medicatieafspraken inclusief de stopdatum zijn. Dit is mogelijk zodra stap 3 (voorschrijven) van het 10-stappenplan voor Medicatieoverdracht is geïmplementeerd.

Ga naar boven

Volg ons