Skip to the main content

Geen derde ziekenhuisopname voor mij: ik wil regie over mijn medicatiegegevens

Patiënt en cliënt

Gepubliceerd: oktober 2022

Medicatiegegevens moeten beter en overzichtelijk vastgelegd en uitgewisseld worden. Met als doel veilig medicijngebruik. Carine Berendsen weet als geen ander hoe belangrijk dat is. “Helaas mag ik mijzelf ervaringsdeskundige noemen op dit vlak nadat ik twee keer opgenomen ben vanwege medicatie-incidenten. Ik heb twee donornieren gekregen. Mijn specialist en ziekenhuisapotheker werken met verschillende registratiesystemen, maar kunnen medicatiegegevens wel uitwisselen. Zo kunnen ze van elkaar zien wat ze mij hebben voorgeschreven en verstrekt. Aan de openbare apotheek verstrek ik deze gegevens zelf omdat zij geen inzage in mijn medicatiegegevens hebben.” 

Om een patiënt goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat artsen precies weten welke medicijnen de patiënt neemt. Die gegevens worden nu niet goed uitgewisseld. En wijzigingen in medicijngebruik worden nu ook niet standaard uitgewisseld. Als een patiënt bijvoorbeeld stopt met een medicijn omdat hij allergisch blijkt te zijn of de dosering wordt gewijzigd zonder dat daar een nieuw recept voor uitgeschreven hoeft te worden, dan is dat voor andere zorgverleners niet zichtbaar. Carine: “Ik kan dan ook niet wachten tot de kwaliteitsstandaard zorgbreed ingevoerd wordt. Ik kan dan met behulp van een portal of app mijn medicatiegegevens in mijn gezondheidsdossier inzien, controleren, werkelijk medicijngebruik vastleggen en deze gegevens delen met mijn behandelaars. Dat is ook belangrijk als ik niet zelf, maar iemand anders voor mij mijn medicatie ophaalt.” 

Jaarlijks komen duizenden mensen in het ziekenhuis terecht door medicatie-incidenten. Huisartsen, apothekers of medisch specialisten weten niet altijd precies welke medicijnen patiënten voorgeschreven hebben gekregen en ook echt gebruiken. Carine: “De eerste keer dat het bij mij misging, was toen de huisarts een zalf had voorgeschreven in een al vrij sterke dosering. Die dosering bleek toch niet sterk genoeg omdat het effect werd geremd door mijn andere medicatie. Een opname in het ziekenhuis was het gevolg. Daarna ging het nog een keer mis. Mijn verstandskies moest getrokken worden. De tandarts wist dat ik een donornier heb. Als hij inzage in mijn dossier had gehad, dan had hij mijn medicatie kunnen zien en contact op kunnen nemen met mijn nefroloog. Nu gebeurde dat niet en kwam ik in het ziekenhuis terecht. Dat had voorkomen kunnen worden als ik preventief antibiotica had gekregen.” 

“Ik ben inmiddels moeder van een prachtige zoon en wil zelf de regie houden over mijn medicatiegegevens. Geen derde ziekenhuisopname voor mij dus. Naast inzicht in mijn medicatiegegevens, wil ik de mogelijkheid hebben om mijn werkelijke medicijngebruik vast te leggen. Ik ben immers de enige die weet wat ik echt gebruik. De medicijnen die ik bij de drogist haal of de voedingssupplementen die invloed hebben op mijn medicatie zijn nu nergens zichtbaar. En als ik door het sporten mijn bloeddruk prima onder controle heb, dan wil ik zelf een voorstel voor het wijzigen van mijn medicatieafspraak kunnen doen aan mijn huisarts of specialist.” 

Ga naar boven

Volg ons