Skip to the main content

Contra-indicatie bariatrische chirurgie

Hoe digitale uitwisseling van medicatiegegevens kan bijdragen aan veilige en efficiënte zorg.

Het Haaglanden Medisch Centrum (MC) is als een van de eerste Nederlandse ziekenhuizen gestart met het vastleggen van de contra-indicatie Bariatrische Chirurgie (BC). Apothekers in de regio kunnen hiervan een melding krijgen via het ziekenhuis of de patiënt.

Artsen in het Haaglanden MC registeren de contra-indicatie BC in het HiX bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Deze contra-indicatie komt op het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van de patiënt. Apotheken ontvangen het AMO vanuit het ziekenhuis momenteel via de fax. Ook kunnen patiënten een kopie van hun medicatieoverzicht tonen aan de balie. Apothekers kunnen de contra-indicatie BC vervolgens registreren in het AIS voor de medicatiebewaking en de daarbij horende farmaceutische zorg. De contra-indicatie BC geldt levenslang voor een patiënt.

Kijk hier een filmpje over contra-indicatie Bariatrische Chirurgie.

“De contra-indicatie BC geldt levenslang voor een patiënt”

Ga naar boven

Volg ons