Skip to the main content

Waar zijn we samen mee aan de slag?

Er wordt hard gewerkt aan het op ieder gewenst moment opvraagbaar maken van een compleet en actueel medicatieoverzicht. Samen werken alle sectoren in de zorg met het programmateam Medicatieoverdracht hier in 10 stappen naartoe.

Er wordt hard gewerkt aan het op ieder gewenst moment opvraagbaar maken van een compleet en actueel medicatieoverzicht. Samen werken alle sectoren in de zorg met het landelijk programmateam Medicatieoverdracht hier in 10 stappen naartoe.

Iedere sector heeft een sectorplan opgesteld met daarin hun aanpak om:

  • te komen tot nieuwe afspraken en procedures die netwerk- en ketenzorg mogelijk maken;
  • de informatiestandaarden in softwarepakketten op te nemen zodat digitale uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk wordt.

Daarnaast is er inmiddels vanuit iedere sector een projectleider Medicatieoverdracht benoemd die nauw samenwerkt met het landelijk programmateam en de sector vertegenwoordigt in kernteams.

In een kernteam maken we met elkaar afspraken over verantwoordelijkheden, zorgprocessen, eenheid van taal en terminologie en leveren we input voor testscenario’s. Twee van de vijf kernteams zijn al gestart: het kernteam Patiënt en Cliënt en het kernteam Medicatie. Deze kernteams werken op dit moment de stappen 1 tot en met 3 van het 10-stappenplan uit: patiënt, cliënt en netwerk, transitiefase en voorschrijven. Binnen de sector vindt toetsing plaats van de gemaakte afspraken en wordt gekeken welke aanvullende afspraken er nodig zijn per stap.

De ontwikkeling van de informatiestandaarden en de afspraken over implementatie hebben gevolgen voor de sectoren, zorgorganisaties, regio’s en softwareleveranciers. Daarom beoordeelt een klankbordgroep (tussen)producten vanuit het beheer en de implementatie. Iedereen kan deelnemen aan deze klankbordgroep. De eerste klankbordgroep is inmiddels geweest en de volgende staat gepland op dinsdag 1 juni. De inzet van de klankbordgroep zorgt, naast het sectoraal overleg, voor de aansluiting van het programma op de dagelijkse zorgpraktijk. Deze inzet borgt dat het programma de toegevoegde waarde gaat bieden die  nodig is voor de verschillende sectoren in het eigen werkgebied.

Kortom naast veel voorbereidend werk worden concrete stappen gezet om digitale uitwisseling in gang te zetten; te starten bij het uitwisselen van medicatieafspraken.

Ga naar boven

Volg ons